Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bekämpning av jättelokan

Vi behöver allmänhetens hjälp att kartlägga jättelokans utbredning. Du ska aldrig röra en jätteloka då dess växtsaft innehåller ett ämne som i kombination med solljus kan ge svåra brännskador vid hudkontakt. Växten bildar stora bestånd som påverkar den biologiska mångfalden. Kommunen bekämpar återkommande jättelokan på kommunens egen mark men behöver hjälp att kartlägga dess växtplatser.

Det är inte förbjudet att ha en blommande jätteloka på sin mark, men den bör bekämpasPDF. Detta ska göras innan fröerna i blomställningarna har mognat. Om markägaren inte förhindrar fröspridningen kan Jordbruksverkelänk till annan webbplatst enligt växtskyddslagen besluta om tvingande åtgärder.

Lämna information om växtplatser

I Halmstad kommuns karttjänstlänk till annan webbplats finns karta med kända förekomster i Halmstad. Klicka i lagret "Bygga och Bo" samt alternativen som finns för "Förekomst jättelokor". Vi behöver hjälp av allmänheten och markägare att lämna information om växtplatser som inte finns med på kartan. Informationen lämnas via mail till direkt@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00.

Jättelokan är mycket storväxt och kan bli mellan två till fyra meter hög. Stjälken kan bli ca tio cm i diameter och bladen en meter breda.

Förväxla inte jättelokan

De säkraste kännetecknen för jättelokan är storleken (2-3 meter) och dess
flikiga blad. Stammen hos lokan är oftast grön, ibland med prickar/fläckar och
stammen är randig/tydligt räfflad. Förväxlingsarten strätta har helt andra blad som inte är flikiga utan flera ovala blad som är betydligt mindre. Förväxlingsarten kvanne har flikiga blad, men skiljs från lokan genom blomställningens form. Blommorna hos kvanne är klotrunda och ofta lite grönskiftande. Strätta och kvanne är inhemska arter och dessa ska man låta stå kvar.

Bekämpningsplan för jättelokan

Halmstads kommun arbetade under 2010-2014 med ett LONA-projekt för att förhindra spridning och bekämpa förekomsten av jätteloka. Med hjälp av markägare och allmänhet kartlades jättelokans utbredning. Kommunen har också att tagit fram en bekämpningsplanPDF för växten. Utifrån kartläggningen och bekämpningsplanen görs sedan prioriteringar av insatser mot jättelokan. Kommunen bekämpar återkommande jättelokan på kommunens egen mark. Genom informationsinsatser hoppas kommunen kunna ge markägare ökad kunskap om arten och vikten av att bekämpa den och där igenom stimulera till frivilliga initiativ till bekämpning av lokan.

Om jättelokan

Jättelokan är ingen ursprunglig art i Sverige utan har, på
grund av sitt vackra utseende, införts som prydnadsväxt för 100-150 år sedan från området kring Kaukasus. Växten har spridit sig och går numera att hitta förvildad i Sverige. Jättelokan är mycket storväxt och kan bli från två till fyra meter hög. Stjälken kan bli ca tio cm i diameter och bladen en meter breda. Växten har en pålrot, 30-50 cm lång, som är ganska grov och något förgrenad. Blommorna är vita och sitter i flockar närmare en halv meter i diameter. Jättelokan blommar i juli-augusti.

Arten räknas som tvåårig och förökar sig med frön. En enda planta kan producera upp till 50 000 frön. Lokan är mycket konkurrenskraftig och kan bilda stora bestånd. Konkurrenskraften gör att lokan tränger undan den naturliga vegetationen på platsen och lokans frön sprids också lätt längs exempelvis vattendrag. Lokans växtsaft kan vara skadlig för människor och ge upphov
till hudskador vid kontakt och exponering av solljus. Växtens utseende, med vackra blommor och blad, och dess fantastiska storlek kan medverka till att ovetande plockar blomman och barn kan lockas till att leka med och inunder växten. Genom att bekämpa jättelokan minskar riskerna för att människor utsätts för hudskador och spridning av arten minskar. För att bekämpa jättelokan krävs uthållighet och att alla hjälps åt.

Markägare som har lokan på sina marker bör göra åtgärder för att bekämpa växten och hindra spridning av den. Oavsett vilken metod som används måste insatserna göras innan plantan sätter frön. Det är inte någon risk för spridning av bestånden om man lämnar blomställningen på marken. Det viktiga är att fröbildning inte har påbörjats. Om man är osäker på om fröbildningen har påbörjats eller inte, så bör man lägga blomställningarna i en väl försluten plastpåse som läggs i soptunnan för brännbara hushållssopor. Fröställningar ska absolut inte läggas i komposterbart. Man får räkna med att hålla utkik efter fröplantor i upp till tio år eftersom fröna kan ligga i jorden och vänta på att gro i minst sju år. Jordbruksverken kan besluta om tvingande åtgärder enligt växtskyddslagen, om du inte bekämpar växten.

Mekanisk bekämpning vid blomning ger bäst effekt

För att få bäst effekt genom mekanisk bekämpning ska bekämpning ske vid blomning, men innan frösättning, enligt rapporten ”The Giant Hogweed Best Practice Manual – guidelines for the management and control of an invasive weed in Europé”PDF (2002-2005) framtagen av EU-kommissionen. Naturvårdsverket och Jordbruksverket hänvisar också till denna rapport när det gäller bekämpning av jättelokan.