Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gränser

I en modern lantmäteriförrättning mäter vi in nya gränser, sätter koordinater och markerar med rör i marken eller på annat lämpligt sätt. På så sätt uppnår vi en entydig gränsdragning som går att rekonstruera matematiskt.

Vissa äldre gränser kan däremot vara svåra att med säkerhet återskapa i terrängen. Det kan vara gränsstenar och markeringar som försvunnit eller rubbats och det medför problem för den enskilde markägaren.

I enklare fall kan vi med ledning av till exempel mätdata från angränsande fastigheter rekonstruera gränsen. I andra fall kan det krävas ett nytt lantmäteribeslut för att eliminera osäkerheten.


Gränsutvisning

I de enklare fallen enligt ovan kan gränsens läge tillfälligt stakas ut, till exempel inför en nybyggnation som ska ske nära gränsen. Om osäkerheten är stor, eller om de berörda markägarna inte är överens, är detta emellertid ingen lämplig åtgärd, eftersom gränsutvisningen inte får juridiskt bindande verkan.

Här kan du beställa gränsutvisning.


Fastighetsbestämning

I de fall osäkerheten är stor eller då oenighet mellan markägarna råder bör en lantmäteriförrättning som kallas fastighetsbestämning genomföras. Lantmäterimyndigheten utreder då frågan och beslutar om var gränsen ska anses gå. Den bestämda gränsen markeras och beslutet blir juridiskt bindande för alla ägare av de berörda fastigheterna i framtiden.


Särskild gränsutmärkning

Det finns även en tredje åtgärdstyp som kallas särskild gränsutmärkning. Åtgärden ska göra det möjligt att på ett mer rättssäkert sätt märka ut fastighetsgränser på marken direkt, utan att fastighetsbestämning behöver genomföras.