Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Digital samhällsbyggnad

Det ska bli enklare för dig att följa stadsutvecklingen. Dessutom ska handläggningarna kring bygglov gå både snabbare och bli mer lätthanterliga. Det är planen när processen kring samhällsbyggnad ska digitaliseras fullt ut.

Halmstads kommun växer så det knakar och bostäder byggs i hög takt. För att kommunen ska hänga med i utvecklingen behövs förenklade samarbeten med byggbranschen och snabbare handläggning kring bygglovsärenden. I framtiden kan vi också vänta oss lagändringar med krav på att kommuner ska hålla hög digital standard. Med detta som bakgrund har Halmstad påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete.

Rättssäkra och snabba beslut

Det finns mycket att ta hänsyn till när ett bygglov ska handläggas, en ny detaljplan ska tas fram eller när stadens framtid ska planeras i en ny översiktsplan. Digitaliseringen ska göra att handläggningarna blir mer effektiva, att det blir enklare för kommunens tjänstemän att planera, kommunicera och fatta mer rättssäkra beslut i samhällsbyggnadens alla faser. Projektet ”Digital Samhällsbyggnad” beräknas pågå fram till 2023 och kommer att göra nytta i alla delar av kommunens verksamhet, hos allmänheten och i näringslivet. Målet är att fler bostäder ska byggas och att kommunen håller en långsiktig och hållbar samhällsplanering.

Enklare att förstå och påverka stadsutvecklingen

Satsningen är bland annat till för att du ska kunna ta del av stadsutvecklingen. Det är en demokratisk rättighet att kunna följa, förstå och påverka samhällsutveckling och genom digitaliseringen blir det möjligt. Interaktiva digitala kartor, användarvänliga appar och tjänster eller 3D-modeller av planerade byggprojekt leder till en bättre förståelse och dialog.

Digitaliseringsarbetet behöver göras på flera olika plan. Mer data ska samlas in, befintlig analog data ska digitaliseras och rutiner för hur vi hanterar data behöver uppdateras. Den verkliga nyttan med den digitala informationen skapas däremot först när den görs lättillgänglig och enkel att förstå. Inte bara för experterna inom samhällsbyggnad utan också för dig. Därför lägger projektet stort fokus på moderna, lättanvända verktyg och nya visualiseringsmetoder.

Är du nyfiken och vill veta mer? Läs gärna mer om projektets sju aktiviteter. Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Annette Böhm.

Annette Böhm
annette.bohm@halmstad.se
tele: 035-13 72 37