Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nominerade till arkitetkurpriset 2019

Här nedan presenteras de objekt som är nominerade till Halmstads arkitekturpris 2019. Veckan efter midsommar beslutar byggnadsnämnden om upp till tre finalbidrag som halmstadborna sedan får rösta på. Röstningen pågår under sommaren och kort därefter presenteras en vinnare.


Lyngvägen Haverdal, Haverdal 2:141

Nybyggnad av fritidshus

Arkitekt: Per Bornstein, Bornstein och Lyckefors
Inredning: Lotta Håkansson, Gemstudio
Byggherre: Maria Alexén

Tre små enkla volymer klädda i stående järnvitriolbehandlad panel, är sammankopplade på ett intrikat sätt med väderstreck, ljusinfall och en befintlig blodbok som utgångspunkt. Uterum och innerum samspelar på ett spännande sätt. Rummen är skapade för att ta emot och förändra sig efter solljuset. Både ut- och invändigt har man använt sig av hållbara, genuina material och lagt extra energi vid hantverket. Mycket av den invändiga inredningen är väggfast för att utnyttja ytorna maximalt, vilket ger ett enkelt med väl bearbetat uttryck till rummen.

Kuststugan Haverdal, Haverdal 4:49

Tillbyggnad, ombyggnad och renovering av fritidshus

Arkitekt: Henrik Geijer, Fredblad arkitekter
Byggherre: Markus Bjurklint

Ett äldre fritidshus byggt i hästskoform kring en vindskyddad innergård har renoverats och byggts till med material och i kulör som hämtar inspiration från det karga kustlandskapet. Genom mindre förändringar och tillägg och genom att ta tillvara den befintliga byggnadens förutsättningar har man lyckats öka flexibiliteten och användbarheten. Gränsen mellan privata ytor och umgängesytor har förtydligats medan gränsen mellan inne och ute ytterligare nyanserats. All huvudsaklig kommunikation i huset sker via den nu inglasade verandan som fungerar som en mötesplats, rörelserum och som en övergångszon mellan inom- och utomhus.

Clarion Hotell Norre Park, Vindbryggan 3

Ombyggnad, renovering och anpassning till kulturvärden

Arkitekt: Anders Hellekant
Byggherre:
Macra fastigheter

I en varsam ombyggnad där hotellbyggnadens specifika förutsättningar utnyttjats på ett intressant sätt har nya möjligheter öppnats. Golvet i restaurangdelen har sänkts, ett entresolplan installerats och de stora valvbågade fönsterpartierna öppnats upp och de ursprungliga träinfattningarna renoverats. Förändringen har skapat en bättre logistik och tillgänglighet och en trevlig ljus atmosfär i restaurang och reception där den äldre byggnadens karaktärsdrag ger extra värde.

Brf Glashuset, Gasen 1

Nybyggnad av flerbostadshus, 54 lägenheter

Arkitekt: Tengbom arkitekter
Byggherre: AF Syd

Ett nytt flerbostadshus med 54 lägenheter har vuxit upp vid Laholmsvägen. En hög glasvägg som smyckats med bilder av stiliserade träd kopplar samman två byggnadsvolymer. Glaset stänger ute bullret från Laholmsvägen på den kringbyggda gården och innanför glasväggen löper gemensamma balkonger för vistelse och möten mellan grannar. Lägenhetslösningarna bygger på en mer sluten del mot loftgången och ett öppet kök/vardagsrum med stora fönsterpartier och utgång till balkong/terrass.

Kulturhuset Najaden, Bogserbåten 1

Ombyggnad och renovering av kulturhistoriskt intressant industribyggnad

Arkitekt: White Arkitekter
Byggherre: Mediafastigheter i Halland

Hallandspostens gamla tryckeri har byggts om och Kulturskolan har flyttat in. Byggnadens yttre utformning och volym är i stort bevarad medan det invändigt skett en omsorgsfull anpassning till verksamheten där industribyggnadens specifika karaktär och form använts på ett kreativt sätt. Det välvda yttertaket kan upplevas även från insidan och ger ett tillskott till upplevelsen av den stora konstersalen. Invändigt har man arbetat med akustiken så att konsert- och övningssalar har fått bra ljudmiljö. Inredningsdetaljer som ger ett mervärde till rummen och samtidigt fungerar effektivt är genomgående.

Parkeringshuset Svartmunken, Svartmunken 7

Nybyggnad av parkeringshus

Arkitekt: Anna Hirell, Krook och Tjäder Arkitekter
Byggherre: AB Industristaden

För att möjliggöra ett bilfritt Lilla torg har ett nytt parkeringshus byggts vid Skatteverket. En ny karaktärsbyggnad med egen identitet har skapats samtidigt som den med enkla medel anpassar sig till omgivningens skala, material och formspråk. Huvudentrén ligger i sydost med tydlig kontakt med stadskärnan. Med den fantasifullt komponerade fasaden där paneler av olika transparens, kulör, materialitet och genomsläpplighet spelar mot tegelstrukturen har man lyckats uppfylla en mängd funktionskrav som ställs på byggnaden i form av exempelvis trygghet, akustik, ventilation och bländskydd.