Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2016

Vinnare av årets arkitekturpris är Olsgården, Oskarström.

Ett modernt äldreboende har tagit form vid infarten till Oskarström. Fyra spänstiga sammankopplade volymer i varma gula toner skjuter i olika vinkel ut från slänten.

Nyfiket kikar de fram och famnar, tillsammans med befintlig tegellänga, ett välgestaltat entrérum.

Intressanta mellanrum skapas mellan volymerna vilka nyttjas till atriumgårdar av olika storlek som ger möjlighet till en trygg utevistelse. Ett kommunikations-stråk i glas binder samman i norr och härigenom kan skogspartiet bakom skymtas.

Upplägget ger en logisk uppdelning i flera avdelningar men även en känsla av småskalighet. Trygga väl tilltagna lägenheter ligger med utsikt mot de större atriumgårdarna. Särskild omsorg är lagd vid de gemensamma ytorna där spännande rumssamband och kopplingar mellan inne och ute ger variation i upplevelsen för både boende och personal.

Arkitekt: White, Stellan Eriksson
Exploatör: Rikshem Samfast Halmstad Ab