Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2015

Vinnare av årets arkitekturpris är Ernst Wigforss plats.

Vinnare av 2015 års arkitekturpris Ernst Wigforss plats

När byggnadsnämnden väljer ut en vinnare letar man efter god arkitektur utifrån flera olika aspekter. Förslaget ska vara väl genomfört från idé till färdigt fungerande objekt. En bedömning görs utifrån ett helhetsperspektiv där vinnaren ska ha ett tilltalande formspråk där idé, rumsgestaltning, materialbehandling och detaljeringsgrad spelar in. Det är viktigt att nytillskottet tar hänsyn till och visar respekt för sitt omgivande sammanhang samtidigt som projektet på olika sätt gärna får vara nyskapande. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under innevarande eller föregående kalenderår.

Ernst Wigforss plats

Arkitekt: Teutsch lanskapsarkitekter i samarbete med Teknik och fritidsförvaltningen

Fastighetsägare: Halmstads kommun