Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2008

Klammerdamm 3, bostäder och butiker


Arkitekt: Ulf Schriever-Abeln, Arket AB, Halmstad
Landskapsarkitekt: Per Ljungblom, MPB Syd AB, Helsingborg
Byggmästare: Sven-Allan Peterson och Bengt Wallin, Skanska Sverige AB
Byggherre: Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2008 tilldelas kvarteret Klammerdamm 3 för ett lyckat exempel på innerstadsförnyelse som på ett positivt sätt bidrar till stadslivet i Halmstad. Förtätningen av kvarteret ger den byggda miljön och gaturummet ett värdefullt tillskott och genom att kvarteret kompletteras med både bostäder och butikslokaler skapas förutsättningar för liv och aktiviteter under flera olika tider på dygnet. bebyggelsen har ett modernt formspråk med en tydlig egen karaktär men anpassar sig väl till omgivande bebyggelse då det gäller volymer och proportioner.