Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2007

Lidarebackens jordhus, Steninge kyrkby

Arkitekt: Hans Rendahl
Byggmästare: Hans Bulthuis
Markägare: Flemming Norrgren
Plankoncept: Johanna Eriksson

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2007 tilldelas Lidarebackens jordhus, Steninge Kyrkby.
Jordhusen är ett gott exempel på byggnader där man lyckats förena god arkitektur, sunda material och anpassning till platsen i en väl fungerande helhet. De sju jordhusen bidrar till en fortsatt varsam utveckling av Steninge och förstärker bilden av en levande landsbygd. Tredje generationens jordhus uppförs nu i piséteknik, stampade jordväggar, liksom de första jordhusen som byggdes på 1920-talet. Anknytningen till den traditionella hallandslängan gör sig påmind i husens långsmala volym tillsammans med det branta takfallet och robusta materialvalet. Byggnadernas arkitektoniska gestaltning innebär därmed att ny och gammal bebyggelse knyts samman genom material och formspråk. Materialet till jordväggarna är hämtade lokalt, takmaterialet är av rött lertegel och väggarna till tillbyggnaderna är klädda med slammad, stående träpanel. Husen har ett sunt inomhusklimat då jordväggarna reglerar temperaturen och de naturliga materialen gör husen ekologiskt hållbara.