Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2006

Nya huvudbiblioteket

Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen Arkitekter Aarhus, Danmark
Byggherre: Halmstads kommun, Fastighetskontoret

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2006 tilldelas nya huvudbiblioteket för en offentlig byggnad med ett tydligt och tilltalande helhetsgrepp i lösningen av funktion och utformning. Byggnadens arkitektoniska gestaltning innebär att nya offentliga platser med tydlig modern karaktär tillskapas i Nissanrummet, vid Kapsylparken och vid bibliotekets entréplats. De nya offentliga rummen i anslutning till biblioteket, nya gc-bron och kajpromenaden bidrar till en spännande utveckling för Halmstads stadskärna i mötet mellan den nya stadsdelen Gamletull och den historiska stadskärnan. Byggnaden har utöver sin funktion som bibliotek och mötesplats också stort symbolvärde för kommunen genom ett klart formspråk som är lätt att ta till sig för omvärlden och som därigenom sätter Halmstad på kartan vad gäller arkitektur som är igenkänningsbar. Det nya huvudbiblioteket kommer därför att ha möjlighet att bli en symbol för kommunen.