Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Samråd om ny energi- och klimatplan

Halmstads kommun är på väg att ta fram en ny energi- och klimatplan. Samrådet pågår till den 31 januari och den som vill lämna synpunkter är välkommen att göra det.

Välkommen att lämna din synpunkt!

Alla som vill lämna synpunkter på förslaget till energi- och klimatplan kan göra det fram till 31 januari.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till ks.diarium@halmstad.se.

Det är också möjligt att skicka via vanlig post till
Halmstads kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad.

Ange diarienummer KS 2019/00492.

Därför tar vi fram en ny plan

När Halmstads kommuns befintliga plan, Handlingsprogram för hållbar energi 2015–2020 (se Relaterad information nedan), nu ska uppdateras väljer kommunen att utöka den till att även omfatta klimatpåverkande utsläpp.

Att ha en uppdaterad energiplan är extra aktuellt eftersom energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna världen står inför och utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.

I sina olika roller är Halmstads kommun en viktig aktör med stor möjlighet till påverkan: som myndighetsutövare, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare, ägare till energibolag med mera. Planen innehåller därför åtgärder avsedda att skapa effekt såväl inom kommunkoncernens verksamheter, som bland invånare och andra samhällsaktörer.

Fyra fokusområden i nya planen

Planen anger fyra fokusområden för arbetet för en energismart och fossilfri kommun:

  • effektiva och fossilfria transporter
  • resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
  • stabilt och hållbart energisystem
  • klimatsmart konsumtion.

De två sistnämnda områdena är nya. De ingår inte i den befintliga energiplanen, som främst är inriktad på lokala utsläpp från transporter och bebyggelse.

Innehållet i de nya fokusområdena

Stabilt och hållbart energisystem handlar om att förebygga störningar i elförsörjningen och att trygga en säker energitillförsel, något som blivit allt viktigare i takt med ökad elektrifiering.

Klimatsmart konsumtion handlar om att skapa hållbara konsumtionsmönster. Konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp sker till största delen utomlands, där det är svårt att påverka produktionen. Däremot kan vi handla på ett mer hållbart sätt och på detta område har kommunen genom sin upphandling stor påverkansmöjlighet.

Om planen

Energi- och klimatplanen ska användas som vägledning och styrdokument i den löpande kommunala verksamheten. Planeringshorisonten är år 2050, men åtgärder behövs omgående och därför utgör perioden fram till 2025 en första etapp i arbetet för ett hållbart Halmstad.

Kommunfullmäktiges plan för energi och klimat – samrådsversionPDF (pdf)

Sammanfattning av remissärendetPDF (pdf)

Stödfrågor och formulär att använda när du lämnar synpunkterWord

(word)

Strategiska planer på samråd som rör översiktsplanen, hösten 2020

Förutom förslaget till Plan för energi och klimat har kommunen just nu fler strategiska planer på samråd. Det finns möjlighet att också tycka till om: