Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstad ska bli en fossilfri kommun

Den 24 november 2015 antog kommunfullmäktige en ny energiplan – Handlingsprogram för hållbar energi 2015–2020.

Handlingsprogrammet pekar ut flera områden som är viktiga att arbeta med för en hållbar utveckling på energiområdet.

Energiplanen var på samråd under våren 2015. Många av synpunkterna som kom in har bearbetats och lett till kompletteringar och förändringar så som ställningstagandet att Halmstad ska bli en fossilfri kommun.

Samhällsutveckling

Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen och Halmstads kommun står inför. Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun då energi och klimat även är kopplade till kommunikationer, sysselsättning och näringslivsutveckling.

Det här ska handlingsprogrammet led till:

  • Koldioxidutsläppen från energi-användningen per invånare minskar med 50 procent mellan 1990 och 2020.
  • Miljöpåverkan från energianvändningen minskar.
  • Den lokala produktionen av förnybar energi ökar.
  • Energianvändningen effektiviseras och andelen förnybar energi ökar.
  • Energitillförseln är säker och tillräcklig.
  • Handlingsprogrammet anger kommunens riktlinjer för en hållbar utveckling på energiområdet under perioden 2015–2020 med sikte på år 2030.
  • Det nya handlingsprogrammet för hållbar energi gäller perioden 2015–2020 och har en uttalad ambition att minska miljöpåverkan från energianvändningen.