Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ekohandlingsprogram 2014–2018

Halmstads kommuns nya ekohandlingsprogram antogs av kommunfullmäktige den 17 juni.

Ekohandlingsprogrammet är kommunens miljöprogram. Det är ett handlingsprogram som anger inriktningen för Halmstads kommuns arbete för miljömässigt hållbar utveckling framtill 2018.

Ekohandlingsprogrammet redovisar kortfattat miljömässiga utmaningar som kommunen står för och anger viktiga inriktningar för miljöarbetet som ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. De indikatorer som redovisas i programmet ger en bild av nuläget.

Beslutade åtgärder

Sammanställningen av redan beslutade åtgärder finns i genomförandeplanen i bilaga 1. Förslag till nya åtgärder, som finns i bilaga 2, ska vara ett underlag till kommunens verksamheter för att sätta upp bra mål inom miljöområdet.

Enligt kommunens visionsstyrningsmodell hanteras mål, resurser och genomförandebeslut inom ramen för planeringsdirektivet.

Flera förslag kom in

Ekohandlingsprogrammet har varit ute på samråd och fram till den 31 mars fanns möjligheter all lämna synpunkter på programmet. 25 yttranden kom in under samrådet och många av de förslag som framkom har tagits tillvara och återfinns i bilaga 2.