Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ekohandlingsprogram

Halmstads kommuns nya ekohandlingsprogram antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014.

Ekohandlingsprogrammet är kommunens miljöprogram. Det är ett handlingsprogram som anger inriktningen för Halmstads kommuns arbete för miljömässigt hållbar utveckling.

Ekohandlingsprogrammet redovisar kortfattat miljömässiga utmaningar som kommunen står för och anger viktiga inriktningar för miljöarbetet som ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. De indikatorer som redovisas i programmet ger en bild av nuläget.