Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dricksvattensituationen – fortsätt vara vattensmarta

De låga grundvattennivåerna, som låg till grund för bevattningsförbudet under cirka sju månader (2017) i Halmstads och Laholms kommuner är nu så påfyllda att den den samlade bilden är att grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna har nått normal nivå efter en riklig påfyllnad under höst och vinter.

Grundvattennivåerna

Framförallt nederbörden under senhösten och vintern har medfört en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. I grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen har man kunnat mäta en tydlig höjning av nivåerna.

Fortsätt vara vattensmarta

Men alla kommuninvånare och verksamheter uppmanas ändå fortsatt vara vattensmartalänk till annan webbplats. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara vatten!

Diagram över vattenproduktionen

Vi följer vattenproduktionen regelbundet och visar ett diagram över hur mycket vatten som produceras i Halmstads och Laholms kommunerlänk till annan webbplats.

Bakgrund

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Läs mer om grundvattenbildning och vattnets kretslopp. Grundvattennivåerna i de båda kommunerna var under våren 2017 mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april (2017) infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Förbudet hävdes den 8 november (2017).