Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dricksvattensituationen – förbättring av grundvattennivåerna men fortsätt spara

De låga grundvattennivåerna, som låg till grund för bevattningsförbudet under cirka sju månader (2017) i Halmstads och Laholms kommuner, visar en uppåtgående trend och därför hävdes förbudet tidigare i höstas.

Grundvattennivåerna

Framförallt regnen under senhösten har medfört en påtaglig förbättring av
grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. I flertalet av
grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen har man kunnat mäta en tydlig höjning av nivåerna.
– Dock är det så att vissa vattentäkter fortfarande inte återhämtat sig lika
mycket som önskat. Sammantaget är läget klart bättre än vid motsvarande tid för ett år sedan, men ännu är grundvattennivåerna inte helt återställda, säger VA-chefen Mattias Leijon.

Fortsätt vara vattensmarta

Det krävs alltså väsentligt mer nederbörd för att nivåerna helt ska normaliseras. Därför uppmanas alla kommuninvånare och verksamheter vara fortsatt vattensmarta. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Varje liter vi sparar nu i vinter har vi nytta av till sommaren. Tack för att du hjälper till att spara vattenlänk till annan webbplats!

Diagram över vattenproduktionen

Vi följer vattenproduktionen regelbundet och visar ett diagram över hur mycket vatten som produceraslänk till annan webbplats i Halmstads och Laholms kommuner.

Bakgrund

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Läs mer om grundvattenbildning och vattnets kretslopplänk till annan webbplats. Grundvattennivåerna i de båda kommunerna var under våren 2017 mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april (2017) infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Förbudet hävdes den 8 november (2017).