Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Automatlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet och/eller egendom samt miljön i densamma. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Anledningar till att installera ett automatiskt brandlarm kan vara:
- Myndighetskrav
- Försäkringskrav
- Egenambition

Oavsett anledning, är ansvaret för larmanläggningen ägarens och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar. I Halmstad tecknar vi avtal med ägaren till fastigheten eftersom vi bedömer larmanläggningen som en del av fastigheten.  Ägaren får i sin tur får reglera detta med eventuell annan nyttjanderättshavare.

Ansvaret innefattar såväl ansvar för anläggningens status och underhåll som för de larm som kommer från den. Med andra ord gäller ansvaret även för tillförlitligheten i de larm som går vidare till räddningstjänsten.

Tillförlitligheten i de larm som vidarebefordrats till räddningstjänsten har genom åren varit låg. Målsättningen från räddningstjänsten är att minska antalet onödiga larm. Detta vill vi göra bl.a. genom att aktivt följa upp alla larm som det enligt vår bedömning inte finns en godtagbar orsak till. Genom erfarenhetsutbyte och åtgärder i samband med dessa uppföljningar är vår uppfattning att vi kan öka tillförlitligheten och framförallt minska risken för att fel/brister som orsakat ett onödigt larm upprepas. I de fall ett larm inte kan hänföras till räddningstjänst eller annan godtagbar orsak kan larmet debiteras en av kommunfullmäktige fastställd avgift.

Att direktansluta ett automatiskt brandlarm till räddningstjänsten i Halmstad är förknippat med vissa villkor. Vi ser det som viktigt att få en tidig kontakt innan en ny anläggning ska driftsättas för att informera kunden om vad som gäller och för att ge den service som man kan förvänta sig att få. Vi räknar med att det i normalfallet tar 3-4 veckor från det att vi får in en ansökan till dess att larmet är klart att driftsättas.

Här hittar du en blankett för ny anslutning av automatiskt brandlarm och blanketten för att anmäla anläggningskötareöppnas i nytt fönster 

Kontakta oss gärna om ni har frågor/funderingar.

Taxa för automatlarm 2020

6.1 Brandlarm överfört via övervakad förbindelse
6.1.1 Anslutningsavgift 8 942 kr/tillfälle
6.1.2 Årsavgift 9 820 kr/år

6.2 Brandlarm överfört via icke övervakad förbindelse
6.2.1 Anslutningsavgift 1 655 kr
6.2.2 Årsavgift Räddningstjänsten 3 781 kr/år

6.3 Utryckning (ej orsakad av brand eller annat nödläge)
5 963 kr/tillfälle
6.4 Felsignal från anläggning då anläggningsskötare ej nås
2 347 kr/tillfälle (minimum 3 tim)