Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vallås 1:1 (Vallås - korsningen Kornhillsvägen - Svingelvägen)

Byggnadskontoret har fått in ansökan om bygglov för Vallås 1:1 (Vallås - korsningen Kornhillsvägen - Svingelvägen) avseende uppförande av återvinningsstation, uppställning av containrar.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då området är planlagt som parkmark. Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2018-08-27 komma in med skriftliga synpunkter till:

Halmstads kommun, byggnadskontoret
Box 153, 301 05 Halmstad
eller via e-post: direkt@halmstad.se

Uppge: BN 2018-001436 samt namn och adress.

Bilagor i ärendet.PDF