Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nybyggnad av container för mätning av luftkvalitet (från och med 2019-09-20 till och med 2024-09-20) på fastigheten HALMSTAD 2:19.

Bygg- och miljöförvaltningen har fått in ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av container.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då området är planlagt som allmän plats, gata. Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2019-09-17 komma in med skriftliga synpunkter till:

Halmstads kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153
301 05 Halmstad

eller via formuläret nedan

Handlingar i ärendetPDF