Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad 4:14 (Östra stranden - korsningen Hagöstigen-Sommarvägen)avseende uppförande av mobilmast samt nybyggnad av teknikbod

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då området är planlagt som parkmark. Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2018-05-04 komma in med skriftliga synpunkter till:

Halmstad kommun Byggnadskontoret:
Box 153 301 05 Halmstad
eller via e-post: direkt@halmstad.se

Uppge: BN 2018-000520 samt namn och adress.

Handlingar i ärendet.PDF