Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygglov för nybyggnad av
3 stycken padelbanor på fastigheten
ONSJÖ 13:1

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då den föreslagna åtgärden är placerad på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2020-02-28 komma in med skriftliga synpunkter till:

Halmstad kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153
301 05 Halmstad

eller via e-post: direkt@halmstad.se

Uppge: BN 2020-119 (Onsjö 13:1) samt namn och adress.