Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förhandsbesked

Ska du bygga helt nytt utanför detaljplanerat, är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. Planerar du dessutom att stycka av tomten behöver du ha ett positivt förhandsbesked eller ett beviljat bygglov inför ansökan om avstyckning.

Vad är ett förhandsbesked?

Många tror att ett förhandsbesked är ett muntligt besked om att bygglov kommer att beviljas, men så är det inte. En ansökan om bygglov måste alltid lämnas in och prövas av byggnadsnämnden innan man kan få säkert besked om bygglov kan beviljas eller inte. Däremot kan du alltid få rådgivning av bygg- och miljöförvaltningen inför din ansökan.

Ett förhandsbesked är när byggnadsnämnden prövas markens lämplighet för bebyggelse, vanligtvis om man vill bygga helt nytt utanför detaljplanerat område.

Prövning av ansökan

Vid en prövning av förhandsbesked hör vi alla grannar till fastigheten men även andra förvaltningar eller myndigheter som kan vara berörda, ex Trafikverket, länsstyrelsen och miljökontoret. Om den tänka bebyggelsen ligger nära en sjö eller ett vattendrag kan även strandskyddet spela in.

Ett positivt förhandsbesked gäller i 2 år efter beslut om du ansöker om förrättning för avstyckning eller om du söker bygglov. Vid en bygglovsansökan efter ett förhandsbesked dras en del av kostnaden av, eftersom platsens lämplighet redan är prövad. Då är det byggnadernas placering och utformning som prövas främst.

Det utgår en avgift för att förhandsbesked. Det är samma kostnad om du får ett positivt förhandsbesked eller ett negativt förhandsbesked, då det är prövningen som kostar. Se mer information här.

Vilka handlingar krävs?

  • Ansökningsblankett för förhandsbesked (krävs inte om du ansöker digitalt via Mitt Bygge)
  • Situationsplan, skalenlig. På denna skall den planerade huvudbyggnaden ritas in, samt planerad tillfartsväg från allmän väg till huvudbyggnad.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Hur man ansöker

Få mer information och läs hur du ansöker om bygglov och andra byggärende här.