Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att vi bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga. Detsamma gäller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Syftet med förhandsbeskedet är att få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen, innan du skickar in din ansökan om bygglov och lägger kostnader på ritningar. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startsbesked.

Prövning av ansökan

När du ansöker om förhands­besked undersöker vi bland annat:

  • Hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
  • Att det finns lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig.

Vilka handlingar krävs?

  • Situationsplan, skalenlig. På denna skall den planerade huvudbyggnaden ritas in, samt planerad tillfartsväg från allmän väg till huvudbyggnad.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Så ansöker du

Få mer information hur du ansöker om bygglov och andra byggärende.

Hur länge gäller förhandsbeskedet?

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Det innebär att du måste skicka in bygglovsansökan inom den tiden, annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Vad kostar det?

Här kan du se avgifter. Det är samma kostnad om du får ett positivt förhandsbesked eller ett negativt förhandsbesked, då det är prövningen som kostar.