Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygglov steg för steg

Här kan du se stegen i en bygglovsprocess.  

1. Förbered dig

Innan du skickar in din ansökan är det bra att ta reda på vilka åtgärder du får göra på din fastighet.

  • Ligger fastigheten innanför detaljplanerat område, sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplanerat område?
  • Om fastigheten ligger innanför detaljplan kan du gå in kommunens kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ta reda på vad detaljplanen säger.
  • Kräver åtgärden bygglov eller anmälan?
  • Vilka handlingar behöver du ta fram och skicka in? Se vilka handlingar som krävs för den åtgärd du vill göra.
  • Kräver åtgärden en kontrollplan och kontrollansvarig? Du kan hitta information om vad en kontrollansvarig görlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på boverkets webbplats.

2. Ansök

Ansök eller anmäl via e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du guidning genom ansökningsprocessen steg för steg. Ärendet är sedan lätt att följa, du får ett mejl eller ett sms så fort det har hänt något i ditt ärende och du får besked via e-tjänsten när ditt ärende är klart.

3. Ansökan tas emot och granskas

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi tagit emot den. En handläggare tilldelas din ansökan och kommer vara din kontakt om du har frågor.

När handläggaren har gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig.

I vissa fall ska dina grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Då kan processen förlängas några veckor.

4. Du får ett beslut

När ärendet är komplett har handläggaren totalt tio veckor på sig att handlägga din ansökan och fatta beslut. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Beslutet skickas ut till dig och annonseras på Post- och Inrikes tidningarnas webbplats. Om ingen överklagar beslutet inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetet och fem år på dig att avsluta projektet.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked
Att ett bygglov är beviljat betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste du ha ett startbesked.

5. Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer krävs ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Kontrollansvarige brukar vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan i större projekt.

6. Du får ett startbesked

I bygglovsbeslutet står det vilka handlingar som krävs för att få ett startbesked. Om ärendet kräver ett tekniskt samråd vill handläggaren få in dessa handlingar innan samrådet. I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt.

Vid enklare ärenden kan du få bygglov samt startbesked i samma beslut.

När bygglovet har vunnit laga kraft och du har fått startbesked, då får du påbörja byggnationen.

7. Arbetsplatsbesök – om det krävs

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi ett arbetsplatsbesök. Det innebär att handläggaren kommer ut till byggplatsen. Tillsammans med dig och kontrollansvarig kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen, lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

8. Slutsamråd

Vid större ärenden hålls även ett slutsamråd. Då kommer handläggare ut på plats för att se så att byggnationen har följt bygglovet och övriga föreskrifter i plan- och bygglagen.

9. Du får slutbesked

Innan du kan flytta in, inviga eller börja använda din nya byggnation behöver du ett slutbesked. Slutbeskedet får du när du har uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen.