Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygglov steg för steg

Här kan du se stegen i en bygglovsprocess.  

1. Förbered dig

Läs mer om hur du förbereder dig här.

2. Ansök

Sök lov med vår e-tjänst

Du kan söka bygglov och göra en anmälan i e-tjänsten Mittbyggelänk till annan webbplats. Då kan du också följa ditt ärende direkt på webben.

Ansök med blankett

Här hittar du blanketter och de finns även på kommunens kontaktcenter. Du kan även skicka en e-postanmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Ett ytterligare alternativ är att posta din ansökan eller lämna in den i receptionen på rådhuset, märk kuvertet "byggnadskontoret".

Skicka in kompletta handlingar

Det är först när vi har en komplett ansökan som vi börjar handlägga den. Därför är det viktigt att du skickar in kompletta handlingar för just ditt projekt. Kontakta oss om du är osäker.

3. Ansökan handläggs

Bekräftelse

När ansökan kommit in till byggnadskontoret får du en bekräftelse med information och diarienummer för ditt ärende. En handläggare tilldelas ditt ärende och kommer vara din kontakt om du har frågor.

Komplett ansökan

Handläggaren börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig.

Granskning av ansökan

När din ansökan är komplett granskas den. Det innebär en kontroll av att din ansökan så att den följer de bestämmelser som finns.

Yttranden från andra

Ibland behöver andra berörda sakägare (till exempel din granne) få yttra sig. I vissa fall kan det vara mer komplicerat då även andra ska yttra sig (till exempel miljöförvaltningen, Trafikverket med flera) och då kan processen förlängas. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. Detta innebär att processen förlängs med tre till fyra veckor.

4. Du får ett beslut

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren själv som på delegation fattar beslut om bygglov, men ibland är det byggnadsnämden. Byggnadskontoret kommunicerar alltid med dig som söker innan negativ beslut tas. Beslutet skickas till dig per mejl och annonseras på Post och Inrikes tidningarnas webbplats, och om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

5. Du får ett startbesked

Innan du kan börja bygga måste du få ett startbesked. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få det. Då går vi tillsammans igenom hur arbetet kommer att planeras och organiseras.

6. Vi gör ett arbetsplatsbesök

När bygget pågår kan du få besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

7. Du får ett slutbesked  

Innan du kan flytta in, inviga eller börja använda din nya byggnation behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från byggnadskontoret att det du byggt nu får tas i bruk och användas.

Handläggningstid för bygglov

Handläggningstiden för ett bygglov varierar över året och beror på hur många ansökningar som lämnats in under perioden.