Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygglov över disk

Har du ett enklare ärende, som är väl förberett, kan du få ett ”bygglov över disk”. Då måste du lämna in din kompletta ansökan under byggnadskontorets öppet hus på onsdagar mellan klockan 14 – 17 i Rådhuset, så kan du få ditt beslut samma vecka.

Ett ”bygglov över disk” är ett okomplicerat ärende, som till exempel
plank, fasadändringar, mindre uterum eller mindre tillbyggnader. Det kan även vara mindre komplementbyggnader som förråd eller carport. Fastigheten måste ligga inom detaljplanerat område och byggnationen får inte avvika från planbestämmelserna. Du kan leta upp din fastighets detaljplan på kommunens webbkarta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetskraven ska vara uppfyllda och byggnaden eller området får inte heller vara kulturhistoriskt klassat. Se Kulturmiljö Hallands inventeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se om ditt hus är klassat. Sist men inte minst måste din byggnation passa ditt hus och omgivningen.

Förbered dig noggrant

För att din ansökan/anmälan ska kunna gå som ett ”bygglov över disk” är det viktigt att du har förberett det noga. Ansökan måste vara komplett när den lämnas in och handlingarna fackmannamässigt utförda. Skulle något krav enligt ovan inte uppfyllas, kommer ärendet att behandlas som ett ”vanligt” bygglovsärende. I så fall meddelar vi er detta när ärendet har granskats.

Vilka handlingar som krävs för att ansökan eller anmälan ska anses som komplett, samt hur du ansöker eller gör en anmälan kan du se om du letar upp vad det är du vill bygga i listan på Bygga, riva och förändra.

Tänk på att!

  • Ansökan måste vara helt komplett när du lämnar in den. Tänk på att du kanske behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga nytt eller bygga till, och att denna har en viss handläggningstid.
  • Även om du får ett bygglovsbeslut inom några dagar, kommer det att dröja ca 3-4 veckor innan beslutet vunnit laga kraft och blivit juridiskt bindande. Under denna tid kan beslutet överklagas, och i värsta fall upphävas i ett senare skede. Du får lov att börja bygga under denna tid, så länge du fått startbesked, men gör det då på egen risk!
  • Du kan även lämna in en anmälan om attefall eller bygglovsbefriad åtgärd som ett ”bygglov över disk”.

Bygglov över disk håller stängt 9 juli – 12 augusti (vecka 28-32).