Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Staket, plank eller mur

I Halmstads kommun kräver vi bygglov för staket eller plank som är högre än 1,10 m, oavsett genomsiktlighet. Bygglov krävs för alla murar högre än 0,40 m, även för stödmurar. Vi beviljar sällan plank eller mur högre än 1,80 m och du bör ha särskilda skäl för ett plank eller mur som är högre än 1,60 m.

Ansök om att få bygga staket, plank eller mur

Handlingar som krävs

  • Situationsplan/nybyggnadskarta i skala 1:400. På denna skall plank/mur ritas in med längdmått och mått till tomtgräns. Om planket/muren har olika utseende eller höjder på olika sträckningar ska detta framgå med uppdelade längdmått och anvisningar.
  • Vy från sidan, med höjdmått, skalenlig samt med ritningshuvud. Om planket/muren ser olika ut från de båda sidorna behöver vi ha in vy från båda sidor samt anvisning vilken sida som vetter som vilket väderstreck.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Exempel på hur dina ritningar ska se ut och utformas

Kartunderlag

Finns det en detaljplan där du vill bygga ska situationsplanen vara inritad på en enkel nybyggnadskarta. Denna får vara högst 2 år gammal och kan beställas här. Du bör räkna med en viss handläggningstid för att få din nybyggnadskarta och du får betala en avgift för kartan.

När behövs inte bygglov?

För en- och tvåbostadshus får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med ett plank eller mur som är högst 1,80 m hög och du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset och 4,5 m från tomtgräns. Läs om undantag här.

I en detaljplan regleras oftast inte plank och mur, men det kan finnas förbud mot inhägnader eller så kallad prickmark som inte får bebyggas. Att anlägga ett staket, plank eller en mur på sådan mark räknas oftast som en avvikelse från detaljplanen. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att bygga plank eller mur i omedelbar närhet till bostadshuset, men om det är mindre än 4,5 m till tomtgräns måste du ha grannens godkännande.

Kostnad

Du får betala en avgift för att ansöka om bygglov. Vad det kostar beror på vad man ska bygga.

Kontrollansvarig

För att bygga staket, plank eller mur krävs inte en kontrollansvarig.

Servitut, ledningsrätt, u-område, strandskydd

Är din fastighet belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga plank eller mur där.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan plank eller mur bli avhållande för allmänheten till vattnet, vilket kan påverka var du får sätta ditt staket, plank eller mur. Läs mer om strandskyddsdispensen här.

Även om det inte krävs bygglov för ditt staket är det viktigt att tänka på sikten i utfarter och korsningar. För staket gäller samma mått som för ex. en häck. Se mer info om Fri sikt.

Tänk igenom och prata med dina grannar

Att i god tid kontrollera vad du får lov att bygga på fastigheten och vilka övriga regler som gäller, samt vara säker på vad du vill bygga, är en bra förutsättning för att du ska få en snabb handläggning och ett beviljat bygglov. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller! Att bygga utan bygglov kan medföra dyra sanktionsavgifter! Om du vill ändra i din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift.

Det är också en bra idé att prata med sina grannar i god tid, exempelvis om planket eller muren hamnar nära tomtgräns. Om din ansökan inte följer planbestämmelserna kan vi skicka ut ritningarna till dina grannar för att få deras synpunkter.