Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fasadändring – ändra utseende på fasad eller tak

Vill du byta takmaterial eller takfärg, byta fasadmaterial eller måla om husets fasad i en ny färg? Du kanske vill sätta in nya eller ändra storlek på fönster eller dörrar? Då det kan det krävas bygglov beroende på hur förändringen påverkar byggnaden. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om din ändring kräver bygglov.

Att ändra fasaden eller takets utseende inom detaljplanerat område kräver ofta bygglov. För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från bygglovskrav. Då får man utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om detta inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur en byggnad ska se ut och vilka material eller färger som får finnas i just detta område.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst.länk till annan webbplats

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en ändring av byggnadens yttre utseende alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. Via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats kan du se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan din fasadändring i enskilda fall påverka området mellan din byggnad och vattnet. Sätter du upp stora fönster mot vattnet kan området där allmänheten får vistas, mellan byggnaden och vattnet, upplevas som mer privat. Läs mer om strandskydd och strandskyddsdispens.

Vad kostar det?

Du behöver betala en avgift för att ansöka fasadändring. Här hittar du information om avgifter och taxor.

Behövs det en kontrollansvarig?

För att göra en fasadändring krävs det oftast inte en kontrollansvarig, om inte ändringen medför exempelvis stora ändringar i konstruktioner eller bärande delar.

Vilka handlingar krävs?

Ansökan

• Fasadritning på de fasader som ska ändras i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

• Fasadritningar eller foton med nuvarande utseende på de fasader som ska ändras.

• Eventuell produktinformation på de material som du ska ändra till om till exempel färger eller materialet är ovanligt och svårt att beskriva.

Tänk efter före!
Kontrollera i god tid innan vad exempelvis detaljplanen säger och vilka övriga regler som gäller och var säker på vad hur du vill ändra din fasad eller tak. Det är en bra förutsättning för att du ska få en snabb handläggning och ett beviljat bygglov. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Att göra en ändring utan bygglov eller anmälan kan medföra dyra sanktionsavgifter. Om du vill ändra i din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift