Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anmälansärenden

I de fall du vill utföra en byggnadsåtgärd som inte kräver lov kan du behöva göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Det kan till exempel vara:

- rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
- ändra en bärande konstruktion
- installation eller väsentlig ändring av en hiss
- installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal.
- anordning eller väsentlig ändring av anordning för ventilation
- installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp 
- väsentlig ändring av brandskyddet
- underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Anmälan och begärda handlingar ska skickas in till byggnadskontoret enligt nedan. Du behöver ett startbesked av byggnadsnämnden innan du får lov att börja bygga.

Tänk igenom innan

Att i god tid kontrollera vilka handlingar som behöver
lämnas in till byggnadskontoret och om en kontrollansvarig krävs, är en bra
förutsättning för att du ska få en snabb handläggning och ett startbesked. Tänk
på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på
vilka lagar och regler som gäller. Att börja eller utföra åtgärden utan
startbesked kan medföra dyra sanktionsavgifter.

Vad kostar det?

Det utgår avgifter för att anmälan. Se Avgifter och taxa för mer information.

Behövs det en kontrollansvarig?

Det kan krävas en kontrollansvarig beroende på vilken åtgärd
som ska utföras och hur komplext ärendet är.

Vilka handlingar krävs?

Anmälan

Byggnadskontoret bedömer beroende på hur komplext ärendet är vilka fler handlingar som krävs, här är exempel:

• För rivningslov krävs förslag på kontrollplan för rivning och miljöinventering

• För ändring av bärande konstruktion krävs konstruktionsritningar

• För installation eller ändring av hiss krävs en planritning

• För ändring av anordning för ventilation krävs ventilationsritningar

• För ändring av vatten och avlopp krävs VA-ritningar

• För ändring av brandskyddet krävs brandskyddsbeskrivning

• Förslag på kontrollplan krävs om kontrollansvarig krävs.

Byggnadskontoret kan komma att kräva in fler handlingar än de ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.