Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sota själv

Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor, kan kommunen ge en fastighetsägare tillstånd att utföra sotning på den egna fastigheten.

När kommunen prövar din ansökan om att få rengöra (sota) själv, tar kommunen hänsyn till förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, dina kunskaper samt de generella förutsättningarna för uppgiften.

Om du vill ansöka om att få sota/rengöra fastigheten själv gör du det här.öppnas i nytt fönster

Här är exempel på villkor för att få sota själv:

  • Du är införstådd med att du tar över ansvaret för sotningen och brandsäkerheten och har tillräcklig kunskap om eldstaden, rätt utrustning och andra förutsättningar för att sotningen kan ske på ett brandsäkert sätt.
  • Du förbinder dig att sota eldstaden med de intervall (frister) som är beslutade för Halmstads kommun.
  • Du måste dokumentera rengöringen (sotningen) och ska på begäran kunna visa upp dokumentation för kommunen till exempel i samband med den obligatoriska brandskyddskontrollen på eldstaden. 
  • Du är medveten om riskerna och har den fysiska förutsättningen att arbeta på tak.
  • Du har vetskap om att vid ändrade förhållanden kring din eldstad som till exempel val av bränsle, ändrad eldningsfrekvens eller ägarbyte ska du anmäla detta till räddningstjänsten.
  • Du är införstådd med att ditt tillstånd för att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.