Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Rengöringsintervall

När kommun och myndighet fastställer intervall, eller frister som det också kallas, för sotning respektive brandskyddskontroll tar de hänsyn till en mängd faktorer:

  • sotbildning
  • bränsle
  • typ av anläggning
  • klimatförhållanden 
  • bebyggelsestruktur

Objekt som ska rengöras och brandskyddskontrolleras är indelade i fyra grupper:

  1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
  3. Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis)
  4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

De föreskrifter som gäller för rengöringsintervall, frister, beslutas av räddningsnämnden och ser ut så här:

Intervall för rengöring (sotning) 

Typ av eldstad

Rengöring (sotning)

Brandskydds-kontroll

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannorEldning sker i panna, oavsett bränsletyp, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare

3 år

6 år

Konventionella pannor avsedda för fast bränsle

3 gånger per år

3 år

Pannor avsedda för fast bränsle med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning

2 gånger per år

3 år

Pannor med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets

1 år

6 år

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotningssynpunkt motsvarande bränsle (t.ex. spannmål) och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet 

1 år

3 år

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

3 gånger per år

3 år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW

1 år

6 år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

2 år

6 år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara anordningar för matlagningEldstäder som eldas i större omfattning än för enskilt hushållsbehov och där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle exempelvis vedeldad pizzaugn, kolgrill och liknande

6 gånger per år

3 år

Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle

1 år

6 år

Eldning, med bränsle enligt ovan, sker för enskilt hushållsbehov

Enligt lokaleldstad

6 år

Lokaleldstäder (till exempel köksspis, braskamin, öppen spis med eller utan insats, kakelugn, kamin)Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning (vedåtgång > 1 m3 ved/år)

1 år

3 år

Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning

3 år 

6 år

Eldstäder som finns i fritidshus

3 år 

6 år

Imkanaler (i restauranger eller andra större kök)Imkanal i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen

3 gånger per år

2 år

Imkanal som endast används för uppvärmning av mat eller liknande

 

1 år


2 år

Gas  Fasta förbränningsanordningar avsedda för eldning uteslutande med gas ska endast genomgå brandskyddskontroll om de är anslutna till avgaskanal

Rengörs ej 

6 år

Kommunens räddningsnämnd är ansvarig för och beslutar om sotningsfristerna, det vill säga hur ofta en anordning ska rengöras eller sotas. Brandskyddskontrollerna är obligatoriska för alla och de görs enligt de föreskrifter som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram för hela Sverige.