Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anlita annan sotare

Du kan få tillstånd för att låta någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en förbränningsanordning i din fastighet. Den du anlitar ska lägst ha skorstensfejarexamen. Om du vill ansöka om att anlita en annan sotare gör du det här.
öppnas i nytt fönster


Villkor för att få anlita annan sotare

  • Du är införstådd med att du tar över ansvaret för sotningen och brandsäkerheten och att tillståndet endast gäller för den eldstad, fastighetsägare och fastighet som du uppger i ansökan.
  • Den du anlitar ska vara utbildad och lägst ha skorstensfejarutbildning. En kopia på personens utbildningsbevis måste bifogas med anmälan.
  • Du förbinder dig att se till att eldstaden rengörs med de intervall (frister) som är beslutade för Halmstads kommun.
  • De genomförda sotningarna ska vara dokumenterade. På begäran ska du kunna visa upp dokumentation för kommunen till exempel i samband med den obligatoriska brandskyddskontrollen på eldstaden som fortfarande utförs av den sotare som kommunen har avtal med.
  • Du har vetskap om att vid ändrade förhållanden kring din eldstad som till exempel val av bränsle, ändrad eldningsfrekvens eller ägarbyte ska du anmäla detta till räddningstjänsten.
  • Du är införstådd med att ditt tillstånd för att anlita annan behörig sotare kan återkallas om det visar sig att rengöringen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.

 Om du fått avisering från kommunens sotare så måste den genomföras innan kommunen kan ge tillstånd.