Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller är till för att upptäcka fel och brister hos anläggningar för att undvika skador till följd av brand.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Brandskyddskontrollen är en myndighetstillsyn och ska utföras oavsett vem som utför rengöring/sotningen. Kommunen utser en brandskyddskontrollant som utför kontrollen.

Brandsskyddskontrollen utförs okulärt samt med kamera i skorsten men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Brandskyddskontrollen ska ske enligt fastställda frister enligt Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddskontrollen omfattar värmepannor, köksspisar och jämförbara eldstäder, lokaleldstäder och imkanaler i restauranger och storkök. En fast förbränningsanordning som är avsedd för att uteslutande eldas med gas och inte är ansluten till avgaskanal, ska inte kontrolleras.

Kontroller med tidsintervall

Brandskyddskontrollen görs med bestämda tidsintervall, så kallade frister.länk till annan webbplats Det är statliga föreskrifter (MSBFS 2014:6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) som bestämmer hur ofta en brandskyddskontroll ska göras. Fristerna för brandskyddskontrollens är tre respektive sex år.

Vilken frist som eldstaden har beror på hur den används. Läs vilka frister som gäller för brandskyddskontrollen.länk till annan webbplats