Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ovårdade tomter och nedskräpning

Ovårdade tomter är en vanlig orsak till osämja mellan grannar. Genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt kan man undvika både olycksrisker och grannosämja.

Tomter och byggnader

Du som är fastighetsägare är skyldig att hålla ditt hus i ett vårdat skick. Huset ska underhållas så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. Regler om detta finns i Plan- och bygglagen.

Även tomter ska enligt lagen hållas i ett vårdat skick. Det gäller oavsett om tomten är  bebyggd eller inte. Risken för olycksfall ska begränsas, liksom risken för att problem uppstår för omgivningen eller för trafiken.

Klagomål på ovårdade tomter och byggnader handläggs av bygg- och miljöförvaltningens avdelning för bygglovstillsyn.

Nedskräpning

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus på platser som man använda eller som man kan se. Förbudet gäller alla, även den som är fastighetsägare, och oavsett om det är ute i naturen, på landet eller inom bebyggda områden.

Som skräp räknas exempelvis plåt, glas, plast, papper och hushållssopor, men även byggavfall, skrotbilar, batterier eller annat som någon slängt eller dumpat. Skräpet kan i vissa fall innebära risk för läckage av giftiga ämnen, till exempel från skrotbilar. Nedskräpning och förvaring av avfall eller annat på ett sätt som kan innebära utsläpp av förorening är straffbart enligt miljöbalken.

Om du upptäcker större mängder avfall och skräp på en plats där det inte hör hemma kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningens avdelning för mijötillsyn.