Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skadedjur och ohyra

Det finns många oönskade gäster som man kan få i sitt hem. Upptäcker du skadedjursangrepp eller ohyra ska du inte drabbas av panik. Det finns lösningar på problemet.

När blir ett djur skadedjur?

En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur. 

Förebygg

Var och en måste tänka på att inte sprida mat eller ställa sopor så att de drar till sig skadedjur. Tänk även på att matning av småfåglar, kaniner och andra djur även kan dra till sig skadedjur, till exempel råttor.

Sanering

Bor du i egen villa och drabbas av ohyra eller skadedjur, ska du kontakta ditt försäkringsbolag. De flesta villahemförsäkringar täcker kostnaden för sanering.

Om du bor i hyreshus och upptäcker ohyra, råttor eller andra skadedjur ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som då kan anlita något skadedjursbolag som sköter saneringen. Om du inte får gehör för dina klagomål kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa, det vill säga en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

En insekt klassas som ohyra när den finns på en olämplig plats i olämpligt stort antal. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor och vägglöss är exempel på insekter som vi brukar kalla ohyra. Med skadedjur avses djur som orsakar problem för människor på något sätt. Det kan t ex vara råttor och vissa fåglar. De flesta ger dock inte upphov till det som miljöbalken avser med olägenhet för människors hälsa.