Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hur man förebygger problem med legionella

Förutom att kontrollera vattentemperaturen är det viktigt att se över ledningssystemen och se till att det inte finns blindledningar med stillastående vatten. Extra viktigt är det i äldre byggnader där omdragning av ledningar har gjorts och gamla igenpluggade ledningsbitar ofta finns kvar.

I badhus, idrottsanläggningar, skolor etc. som har varit stängda en längre tid (exempelvis under sommaren) är det viktigt att spola igenom hela systemet med varmt vatten innan det tas i bruk igen.

Provtagning av legionella

Provtagning av vatten är normalt inte nödvändig om man har koll på att vattnet är tillräckligt varmt. I Sverige finns inte heller några rikt- eller gränsvärden för hur hög halt av legionellabakterier som vattnet får ha. Provtagning kan möjligen vara aktuellt om någon insjuknar i legionella och man letar efter smittkällan.

Sanering

Om sanering skulle behövas finns olika saneringsmetoder, till exempel hetvattenspolning och kemisk sanering. Sanering av vattensystem för att få bort legionellabakterier kan vara svårt och därför bör man ta hjälp av någon erfaren konsult. Efter saneringen bör man utreda varför det fanns legionella i vattensystemet och hur man ska göra för att förhindra att det händer igen.