Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Legionella i vattenledningar

Legionella är bakterier som förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i låga koncentrationer. Ibland kan man även hitta dem i till exempel dricksvatten och kylvatten. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten och optimal temperatur för tillväxt medför ökad risk för legionella.

Hälsorisker

Legionellabakterier kan orsaka två olika sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Legionärssjuka är en lunginflammation som kan vara allvarlig om den drabbar någon med nedsatt immunförsvar eller en storrökare. Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symptom.

Hur blir man smittad?

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Du blir inte smittad genom att dricka vatten. Legionella smittar inte heller från person till person.

Temperaturen är viktig

Bakterierna trivs och kan föröka sig i ledningssystem där vattnet är mellan +20 och + 45°C . Om vattnet är + 60°C eller varmare dör bakterien.

För att förhindra tillväxt ska varmvattnet vara riktigt varmt, det vill säga mer än + 50°C vid tappstället och mer än + 60°C i varmvattenberedaren. Kallvattnet ska vara kallare än + 18°C.

Det är i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för att vattensystemen är säkra.

Förebygga, provta och sanera legionella.