Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Riktvärden för buller - bostäder och musik

Det finns riktvärden för högsta tillåtna ljudnivåer inne i bostadsrum, i vård- och undervisningslokaler och på konserter, diskotek och liknande.

Buller i bostäder

Inomhus kan störande ljud komma från exempelvis ventilationssystem, tvättstugor och inte minst från verksamheter såsom restauranger och diskotek.

Störande grannar
I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från till exempel röster, steg och spolande i vattenledningar. Sådana ljud får man i många fall acceptera. Men om du störs av dina grannar är det alltid bra om du själv talar med dem, så att de har möjlighet att ändra sitt beteende. Om störningen inte upphör, ta upp problemet med fastighetsägaren.
 
Kommer bullret från en annan fastighet?
Om ljudet kommer från en annan fastighet än den du bor i, exempelvis från grannfastighetens ventilationsanläggning, bör du i första hand kontakta fastighetens ägare och berätta om problemet. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöförvaltningen.

Riktvärden
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns riktvärden för hur mycket det får låta i bostadsrum, vård- och undervisningslokaler. Enligt dessa råd bör ljudnivån inte vara högre än 30 dBA ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå). För tillfälliga ljudtoppar är riktvärdet högst 45 dBA.
 
Musik innehåller ofta lågfrekventa basljud som kan sprida sig via byggnadskonstruktionen. Riktvärdet för buller från musik är därför lägre, 25 dBA ekvivalent nivå.

Höga ljudnivåer på konserter, diskotek och liknande

Många människor utsätter sig ofta för ljudnivåer som kan vara skadliga. På gym, krogar, diskotek, konserter och vid många andra tillfällen är ljudnivån ibland så hög att det finns risk för hörselskador.

Barn och ungdomar är särskilt känsliga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande högsta ljudnivåer:

  • För lokaler och platser som barn under 13 år inte har tillträde till, får den maximala ljudnivån aldrig vara högre än 115 dB, och medelvärdet inte överskrida 100 dB.
  • För lokaler och platser som både barn och vuxna har tillträde till, är högsta tillåtna maxvärde 110 dB och det högsta tillåtna medelvärdet 97 dB.