Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hjälp oss att spara vatten - bevattningsförbud från och med 11 april

I Halmstads och Laholms kommuner råder bevattningsförbud. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att vara sparsam med dricksvattnet kan alla hjälpas åt så att vattnet räcker till sjukhus, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma även om vi får en torr sommar.

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten och innebär enkelt uttryckt att du inte får använda vattenslang. Mer i detalj gäller:

 • Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.
 • Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.
 • Du får inte fylla pooler eller badtunnor.
 • Du får inte bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
 • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda dricksvatten till att tvätta fasader, altaner och staket eller liknande. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Varje liter du kan spara är viktig! Vi ber alla att undvika användning av kommunalt dricks­vatten till sådant som inte är nödvändigt för hälsa och hygien.

Så kan du spara vatten

Grundvattennivåerna i de båda kommunerna är mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Under sommarmånaderna är det normalt att grundvattennivån sjunker ytterligare, eftersom det mesta av den nederbörd som kommer de närmsta månaderna tas upp av växtlighet alternativt avdunstar. Nuvarande utgångsläge inför sommaren har därför stor betydelse för vattentillgången under hela sommaren. Även under en ”normalregnig” sommar brukar man få vänta till hösten innan någon betydande grundvattenbildning sker.

Frågor och svar

 • Om bevattningsförbudet


  Varför införs ett bevattningsförbud?
  Under en längre tid har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det gör att grundvattennivåerna där vi tar vårt dricksvatten är låga. Nämnden för Laholmsbuktens VA har därför beslutat att införa bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner. Vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver och därför behöver vi förebygga brist på dricksvatten.
  Hur länge gäller bevattningsförbudet?
  Bevattningsförbudet gäller från den 11 april 2017 kl. 11.00 och tills vidare.
  Varför införs bevattningsförbudet i början av april när det knappt hunnit bli vår?
  Under en längre tid har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det gör att grundvattennivåerna där vi tar vårt dricksvatten är låga. Nämnden för Laholmsbuktens VA har därför beslutat att införa bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner. När det regnar under vår och sommar tas det mesta vattnet upp av växtligheten vilket gör att nederbörden inte når grundvattnet. Förbudet införs för att förebygga brist på dricksvatten. Vatten bör användas till livsmedel och hygien.
  Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?
  Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till till exempel bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Om du trots detta fortsätter att slösa på dricksvattnet kan vi komma att stänga av vattnet. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet.
  Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?
  Nej.
  Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
  Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga.
  Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?
  Om du har möjlighet - prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.
  Får jag vattna med kanna?
  Ja, men vattenslang, spridare eller högtryckstvätt får inte användas.
  Jag har just planterat häck/träd, får jag vattna?
  Tyvärr innebär bevattningsförbudet att man inte får vattna alls med slang utan endast mindre bevattning med vattenkanna.
  Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?
  Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.
  Varför får kommunen vattna fotbollsplaner/plantager?
  Bevattningsförbudet gäller även kommunernas verksamheter. Parkverksamheten använder till exempel vatten från Nissan och från brunnar som inte är kopplade till dricksvattnet för bevattning.
  Hur påverkas jordbruket av förbudet?
  Vi vet inte hur jordbruket påverkas, men många har egen brunn eller använder ytvatten till bevattning. För de jordbruk som använder kommunalt dricksvatten gäller bevattningsförbudet. Det är Länsstyrelsen som beslutar om ett eventuellt bevattningsförbud när man tar vatten från brunnar, sjöar och vattendrag.
  Hur informerar ni om förbudet?
  Vi informerar via våra webbplatser (www.lbva.selänk till annan webbplats, www.laholm.selänk till annan webbplats, www.halmstad.selänk till annan webbplats) och andra kommunala kanaler, såsom Facebooklänk till annan webbplats. Vi når också ut via media och Trafik och service på P4.
  Jag har just planterat träd/häck, får jag vattna?
  Du får vattna med vattenkanna, inte med vattenslang.

  Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?
  Inte med kommunalt dricksvatten.
  Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?
  Ja, men inte med kommunalt dricksvatten.
  Jag ska tvätta taket, får jag tvätta det?
  Ja, men inte med kommunalt dricksvatten.
  Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det?
  Ja, men inte med kommunalt dricksvatten.
  Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?
  Ja, men inte med slang kopplat till kommunalt dricksvatten.
  Om jag nu inte får tvätta bilen med slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället?
  Välj gärna en biltvätt som återanvänder vattnet. Sök på internet eller fråga på din biltvätt.

 • Om pooler


  Jag har investerat i en egen pool. Får jag inte använda den?
  Just i år när dricksvattnet inte räcker till så får man inte fylla sin pool med kommunalt vatten. Kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart använda din pool. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel.
  Kan jag köpa vatten någon annanstans ifrån och fylla min pool och badtunna?
  Det är kanske möjligt. Kolla om det finns någon som kan sälja och leverera vatten till dig. Viktigt är att den som levererar vattnet inte har tagit kommunalt dricksvatten från Laholms och Halmstads kommun.
  Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool och badtunna?
  Ja, om de tillåter det.
  Får mina barn bada i en uppblåsbar pool?
  Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk gärna till någon av kommunernas simhallar, badsjöar, utomhusbad eller till havet.
  Varför väljer man att hålla alla badhus och utebad öppna som vanligt?
  I ett kommunalt bad kan många  bada och lära sig simma. Anläggningarna renar vattnet och återanvänder det. Det är en kommunal service som prioriteras i vår kustkommun när invånarna inte kan fylla egna pooler.
  Varför får Äventyrslandet använda kommunalt vatten för att fylla sina pooler?
  Dels är det en anläggning med ett slutet system som många Halmstadbor och besökare kan ha glädje av när man inte får fylla privata pooler. Dessutom räknas vattnet i deras bad som så kallat processvatten som de använder i sin anläggning. Det är samma sak som att många biltvättar använder kommunalt vatten i sin process, och i nuläget finns inte restriktioner mot företag. Det kan däremot komma om läget förvärras men är något vi vill undvika eftersom det kan leda till konkurser, arbetslöshet och därmed social oro.

 • Om dricksvattensituationen


  Har upppmaningen om minskad förbrukning än så länge gett någon effekt?
  Ja, de senaste siffrorna visar att vi nu har minskat produktionen med 15 procent (20170831), men det är en ökad förbrukning i jämförelse med mitten på juni då siffran var 17 procent. Målet vi jobbar mot är en minskad förbrukning med 20 procent och det är en utmaning sommartid när förbrukningen brukar öka.
  Varje person skulle behöva minska sin förbrukning med 30 liter per dygn för att vi ska nå målet. Det kan du lyckas med om du bara duschar två-tre minuter kortare tid än du brukar.

  Hur mycket skulle det behöva regna?

  Det skulle behöva regna eller snöa motsvarande två års-nederbörder på höstern och vintern för att återställa grundvattennivåerna.
  Beror bristen på vatten på att Halmstad och Laholm växer i invånarantal?
  Nej, situationen beror inte främst på att Halmstad och Laholm växer, utan på att det kommit ovanligt lite regn och snö de senaste åren. Det är regn- och smältvatten som under höst och vinter fyller på våra grundvattentäkter. Historiskt har vi klarat att försörja kommunerna sommartid trots att befolkningen då nästan fördubblas, så med normala nivåer är inte befolkningstillväxten ett bekymmer.
  Beror bristen på läckor i ledningssystemet?
  Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men bristen vi har nu beror främst på att det inte regnat och snöat tillräckligt. Vi letar efter läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller mejla oss på direkt@halmstad.se.
  Kan man inte rena havsvatten och använda till dricksvatten?
  Det finns tekniker för att rena havsvatten, men det är inte en storskalig lösning som passar för Halmstads och Laholms kommuner. Den är både väldigt energikrävande och vattnet som produceras i en sådan anläggning.
  Vad händer om en täkt tar slut?
  Risken är att en stor grupp människor kan bli helt utan vatten och övriga får lägre tryck i ledningarna. Dessutom riskerar vi en långvarig kokningsrekommendation. Vi får också aktivera vår nödvattenplan. Det innebär att vi ställer upp vattentankar på utvalda ställen i kommunen och där får allmänheten hämta vatten till mat, dryck och hygien i egna dunkar. 
  Hur påverkar det en vattentäkt om den skulle tar slut i sommar?
  I västa fall kan en täkt bli förstörd för all framtid. Om sötvattnet tar slut och saltvatten tränger in i täkten så kan just det magasinet  bli obrukbart och då minskar vår totala kapacitet att producera dricksvatten.
  Finns det någon plan för att lösa situationen på lång sikt?
  Vi tittar på många olika alternativ för att få en hållbar lösning på lång sikt. Den  lösningen som det lutar åt är att bygga ut ledningsnätet och nyttja vatten från Bolmen för att skapa konstgjort grundvatten i Brunskog, men det är ett arbete som tar tid och kräver olika tillstånd. 
  Vi har också tittat på att exempelvis nyttja ytvatten, att avsalta havsvatten och att fylla på de värst drabbade vattentäkterna, men de alternativen är inte hållbara på lång sikt i vårt område.
 • Om företag


  Gäller bevattningsförbudet även för företag?
  Ja, bevattningsförbudet gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer, och det ingår inte i själva bevattningsförbudet. Laholmsbuktens VAlänk till annan webbplats uppmanar dock alla till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen.
  I många fall kan företagens rutiner förändras i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användnings­områden som inte direkt omfattas av bevattningsförbudet. Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta LBVA, 035-13 70 00, alternativt mejla till direkt@halmstad.se.Det viktigaste är att LBVA kan leverera dricksvatten för mat och hälsa samt brandvatten. Beroende på hur dricksvattensituationen utvecklar sig den närmaste tiden, kan det bli aktuellt med begränsningar i vattenleveranser till verksamheter som inte är högst prioriterade. Det är dock något vi vill undvika eftersom det kan leda till konkurser, arbetslöshet och därmed social oro och stora konsekvenser för samhället.Får man högtryckstvätta fasaden inför målning?
  Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. Se över vilka alternativa lösningar som kan passa just er verksamhet, exempelvis separat vattentank med vatten från en annan kommun som inte har bevattningsförbud. Ett annat alternativ kan vara att använda större sjöar eller vattendrag men kontrollera om det krävs eventuellt tillstånd.