Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dricksvattensituationen – bevattningsförbudet hävt men fortsätt spara vatten

De låga grundvattennivåerna, som legat till grund för bevattningsförbudet i Halmstads och Laholms kommuner, visar en uppåtgående trend och därför hävdes bevattningsförbudet
den 8 november.

Men det krävs väsentligt mer nederbörd för att nivåerna ska normaliseras. Därför uppmanas alla kommuninvånare och verksamheter vara fortsatt vattensmarta i vardagen. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand
användas till mat, dryck och hygien. Varje liter vi sparar nu i höst och vinter
har vi nytta av till sommaren. Tack för att du hjälper till att spara vatten!

Så kan du spara vatten

Bakgrund

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten.
Grundvatten bildas genom nederbörd som sakta sjunkit genom marken och renats på naturlig väg. Grundvattenbildningen sker främst under senhösten och fram till tidig vår. Under sommarhalvåret tar växligheten upp en stor del av nederbörden och mycket vatten avdunstar, vilket gör att grundvattenmagasinen inte fylls på. Grundvattennivåerna i de båda kommunerna var i våras mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Förbudet hävdes den 8 november.