Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad händer med avfallet?

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som styr hur avfallet tas omhand i Sverige:

1. Avfallsminimering (förhindra att avfall skapas)
2. Återanvändning
3. Återvinning av material
4. Återvinning energi genom förbränning
5. Deponering

1. Enligt avfallstrappan ska vi i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.

2. Avfall som finns, trots stora försöka att minimera det, ska vi försöka återanvända. Pantflaskor i glas är ett bra exempel på återanvändning.

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. 

5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas.