Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Uppehåll i sophämtning

Vid resor eller när hushåll står tomma kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen.

Uppehåll i sophämtning vid permanentbostad

Ska du resa bort under en längre tid, minst sex månader, kan du ansöka om uppehåll i sophämtning vid permanentbostad.länk till annan webbplats Uppehåll beviljas för högst tre år, därefter öppnas abonnemanget automatiskt igen. Du som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare måste alltså själv lämna in en ny ansökan om uppehållet i sophämtningen ska fortsätta mer än tre år. Om fastigheten har enskilt avlopp gäller beslutet om uppehåll i sophämtningen allt hushållsavfall, även hämtning av till exempel latrin och slam.

Uppehåll i sophämtning vid fritidshus

Om du har ett fritidshus och inte kommer att vistas i huset under en sammanhängande period på minst fyra månader, kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen.Word Ansökan görs hos miljöförvaltningen och måste lämnas in senast en månad innan du vill att uppehållet i sophämtningen ska börja gälla.

Permanent uppehåll av sophämtning

Det går att ansöka om permanent uppehåll av sophämtninglänk till annan webbplats, och få ett beslut om så kallad ”befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen”. Det kan till exempel vara om du äger eller nyttjar en fastighet som bara besöks för tillsyn, eller som är obeboelig.

I ansökan måste du kunna visa att du tar hand om det avfall som uppstår inom fastigheten på ett sådant sätt att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljö.