Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hämtning och sophantering

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ansökning om. Timtaxan är 1 107 kronor (2020) och handläggning av ärenden som rör renhållning beräknas till en timme.

Det är det kommunala bolaget HEMlänk till annan webbplats, Halmstads Energi och Miljö AB, som tar hand om avfallet i Halmstads kommun. Alla hushåll måste enligt lag vara anslutna till den kommunala sophämtningen.

Sophämtning var fjärde vecka

Hämtning av hushållssopor sker normalt varje eller varannan vecka. Vill du ha hämtning av dina sopor mer sällan än varannan vecka kan du ansöka om dispens hos kommunen. Ansökan kostar 1 107 kronor. Du ansöker på blanketten "Ändrat intervall hämtning – ansökan”länk till annan webbplats.

För att vi ska bevilja din ansökan krävs till exempel att du:

  • har liten avfallsmängd
  • sorterar ut ditt avfall och lämnar det på kommunens återvinningsstationer och återvinningscentraler
  • komposterar matavfall på rätt sätt

Dela avfallskärl med grannen

Om du har en liten mängd sopor kan du tillsammans med en eller två närboende ansöka om att använda ett gemensamt kärl för soporna. Ansökan kostar 1 107 kronor. 

Till närboende räknas fastigheter med avstånd upp till 750 meter. Om avståndet överstiger 750 meter bedömmer kommunen om det ändå är lämpligt att dela sopkärl.