Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hämtning och sophantering

Det är det kommunala bolaget HEMlänk till annan webbplats, Halmstads Energi och Miljö AB, som tar hand om avfallet i Halmstads kommun. Alla hushåll måste enligt lag vara anslutna till den kommunala sophämtningen.

Sophämtning var fjärde vecka

Hämtning av hushållssopor sker normalt varje eller varannan vecka. Vill du ha hämtning av dina sopor mer sällan än varannan vecka kan du ansöka om dispens hos miljöförvaltningen. Du ansöker på blanketten "Ändrat intervall hämtning – ansökan”länk till annan webbplats.

För att miljöförvaltningen ska bevilja ansökan krävs till exempel att du:

  • har liten avfallsmängd
  • sorterar ut ditt avfall och lämnar det på kommunens återvinningsstationer och återvinningscentraler
  • komposterar matavfall på rätt sätt

Dela avfallskärl med grannen

Om du har en liten mängd sopor kan du tillsammans med en eller två närboende ansöka hos miljöförvaltningen om att använda ett gemensamt kärl för soporna.

Till närboende räknas fastigheter med avstånd upp till 750 meter. Om avståndet överstiger 750 meter sker en bedömning av miljöförvaltningen om det ändå är lämpligt att dela sopkärl.

Handläggning debiteras

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar och anmälningar. Tidsåtgången för att handlägga ärenden som rör renhållningsföreskrifterna beräknas till minst en timme. Timtaxan är 1107 kr (2020).