Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avfall och återvinning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller både i naturen, på allmän plats och i bebyggda områden – för invånare såväl som för besökare.

HEM, Halmstads Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats, ansvarar för hantering av avfall, återvinning, fjärrvärme och elleveranser. De driver de bemannade återvinningscentralernalänk till annan webbplats i kommunen.

Återvinningsstationerna, som finns placerade runt om i kommunen, drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIlänk till annan webbplats. Här slänger du utsorterade förpackningar och tidningar.

Speciella tillstånd gällande bland annat kompostering av hushållsavfall, ändrade hämtningsintervall mer sällan än varannan vecka och uppehåll av sophämtning behöver skickas in till miljöförvaltningen. Mer om detta kan du läsa under Hämtning och sophantering samt Kompostering.

Reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2018 att ställa ut det reviderade förslaget till en ny renhållningsordning, med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen, för granskning.

Synpunkter från samrådet som genomfördes under februari-mars 2018 har sammanställts och förslaget har reviderats. Tjugofyra yttranden från kommunala verksamheter, externa aktörer och privatpersoner kom in med skriftliga synpunkter under samrådstiden. Synpunkterna, som redovisas i yttrandesammanställningen, har lett till flera omarbetningar och redigeringar.

Det omarbetade förslaget ställs nu ut för granskning och synpunkter är välkomna.

Synpunkter lämnas skriftligen till kommunstyrelsen@halmstad.se
ange ärendenummer KS 2017/00220.

Du kan även lämna dina synpunkter via post:
Kommunstyrelsen KS 2017/00220
Box 153
301 05 Halmstad

Synpunkterna ska de vara inkomna senast 30 september 2018.
Läs mer om hur Halmstads kommun hanterar dina personuppgifter.

Reviderade förslag till ny renhållningsordning, med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen

Del 1 – Avfallsplan med mål och åtgärder, inklusive bilagorPDF 
Del 2 – Föreskrifter för avfallshantering, inklusive bilagorPDF 
Yttrandesammanställning från samrådet med bemötandePDF
Strukturmall för yttrande, word-formatWord

Vad händer sen?

Synpunkter på granskningsversion sammanställs och beaktas. Därefter görs en slutredigering av förslaget. En antagandeversion tas fram och beslut om en ny renhållningsordning är planerat till kommunfullmäktiges möte i december 2018. Renhållningsordningen planeras att börja gälla från januari 2019.

För ytterligare frågor kontakta Halmstads kommun via telefonnummer 035- 13 70 00.