Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avfall och återvinning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller både i naturen, på allmän plats och i bebyggda områden – för invånare såväl som för besökare.

HEM, Halmstads Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats, ansvarar för hantering av avfall, återvinning, fjärrvärme och elleveranser. De driver de bemannade återvinningscentralernalänk till annan webbplats i kommunen.

Återvinningsstationerna, som finns placerade runt om i kommunen, drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIlänk till annan webbplats. Här slänger du utsorterade förpackningar och tidningar.

Speciella tillstånd gällande bland annat kompostering av hushållsavfall, ändrade hämtningsintervall mer sällan än varannan vecka och uppehåll av sophämtning behöver skickas in till miljöförvaltningen. Mer om detta kan du läsa under Hämtning och sophantering samt Kompostering.

Förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den ska bidra till att öka återvinningen och minska mängden avfall.

Avfallsplan med bilagorPDF
Avfallsföreskrifter med bilagorPDF

Mall för yttrandeWord

De yttranden som kom in under våren bearbetas nu.

Vad händer sen?

Alla yttranden sammanställs och beaktas och därefter sker eventuell omarbetning av förslaget. Sedan ställs det ut på nytt. I slutet av 2018 väntas dokumentet vara klart och beslutas då av kommunfullmäktige.