Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avfall och återvinning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller både i naturen, på allmän plats och i bebyggda områden – för invånare såväl som för besökare.

HEM, Halmstads Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats, ansvarar för hantering av avfall, återvinning, fjärrvärme och elleveranser. De driver de bemannade återvinningscentralernalänk till annan webbplats i kommunen.

Återvinningsstationerna, som finns placerade runt om i kommunen, drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIlänk till annan webbplats. Här slänger du utsorterade förpackningar och tidningar.

Speciella tillstånd gällande bland annat kompostering av hushållsavfall, ändrade hämtningsintervall mer sällan än varannan vecka och uppehåll av sophämtning behöver skickas in till miljöförvaltningen. Mer om detta kan du läsa under Hämtning och sophantering samt Kompostering.

Läs mer om kommunens renhållningsordning med avfallsplan.