Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella förskolebyggen

Halmstad växer och det behövs ständigt fler förskolor. Just nu pågår flera förskolebyggen runt om i kommunen.

Från idé till färdiga lokaler

Alla barn och elever har rätt till en bra och säker lokaler men processen från idé till en färdig förskola eller skola är lång och består av flera olika delmoment.
Så här går det till att bygga en förskola eller skola.

 • Aleskogens förskola, centrum


  Vid Alevallen ska det byggas en förskola med åtta avdelningar. Byggnaden blir i två plan och kommer ha plats för 140 barn. Bygglov är beviljat och bygget kommer att påbörjas under hösten 2017.Om allt går enligt plan så blir det inflyttning vid årsskiftet 2018/2019 i den nya förskolan
 • Frösakulls förskola, Frösakull


  På Bäskvägen i Frösakull byggs just nu en permanent förskola med fyra avdelningar. Förskolan blir i ett plan och kommer att ha plats 70 barn.Sommaren 2018 planeras bygget vara klart.
 • Galgbergets förskola, centrum


  Vid Nymansgatan ska en förskola byggas med plats för 140 barn. Byggstart planeras till våren 2018.Byggnaden blir i två plan och kommer att inrymma åtta avdelningar.
 • Hedens förskola, Oskarström


  På Esperedsvägen i Oskarström byggs just nu en förskola med fyra avdelningar. Förskolan blir i ett plan och kommer att ha plats för 70 barn. Inflyttning för verksamheten är planerad till hösten 2018.
 • Holms förskola, Holm


  Holms skola byggs om till en förskola med tre avdelningar med mottagningskök. Den tidigare gymnastiksalen blir en härlig invändig lekyta för barnen.Byggstart sker under sommaren eller hösten 2018. Senast sommaren 2019 kommer verksamheten att kunna flytta in, om allt går enligt plan.
 • Jutarums förskola, Söndrum


  Avdelningen Östanvinden på Jutarums förskola utökas med två avdelningar. Projektering pågår just nu för om- och tillbyggnad som också kommer att innehålla ett mottagningskök. Om- och tillbyggnaden planeras vara klar till januari 2019. Då kommer Jutarums förskola att ha sammanlagt sex avdelningar.I byggprojektet ingår också ett bullerplan utmed Tylösandsvägen. Planket kommer att sättas ovanpå en vall. Tanken är att vallen ska kunna användas som pulkabacke och annan lek.  Gång- och cykelväg tillfälligt avstängdUnder ombyggnationen är det begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägar vid förskolan. 
  Gång- och cykelvägen från viadukten under Tylösandsvägen, förbi förskolan och fram till Paviljongvägen kommer att vara avstängd fram till sommaren.          
  Det kommer också att vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen på Paviljongsvägen samt ha mycket byggtrafik. Av den anledningen rekommenderar vi istället att välja andra närliggande väg och cykelbanor under byggtiden.   
 • Kastanjealléns förskola, centrum


  Örjansskolans nya annex, som ligger intill Engelska skolan, bygg om till en förskola med fyra avdelningar.

  De fyra avdelningarna kommer att rymmas inom den befintliga byggnaden. Det blir också en tillbyggnad på 300 kvadratmeter. Den ska inrymma tillagningskök på plan ett och på plan två blir det personalutrymmen.
  Byggprojetet kommer att starta under hösten 2017. Vintern 2018 planeras förskolan vara klar för inflyttning.
 • Lineheds förskola, centrum


  Lineheds förskola kommer att bestå av tolv avdelningar. Våren 2019 planeras den nya förskolan stå klar. Lineheds förskola är ett spännande byggprojekt. Formen på byggnaden kommer att bli rund och ha tre entréer i tre olika färger. Enligt arkitektbeskrivningen ska de tre kulörerna; blått, gult och grönt symbolisera hav, sol och grönska ‑ tre viktiga element i barnens vardag och energiintag.Byggnaden kommer att vara i två plan och ha rum för över 200 barn fördelade på tolv avdelningar. Byggnaden omfattar totalt 3 770 kvadratmeter. Huset kommer att ha miljöprofil som bland annat innebär miljövänliga materialval och solpaneler på taket.Bygget beräknas starta efter sommaren 2017. Våren 2019 planeras förskolan stå klar för inflyttning.

 • Harplinge förskola


  Harplinge förskola byggs om och till. Sammanlagt blir det sju avdelningar på förskolan. I den befintliga byggnaden byggs köket om för att klara större kapacitet, också förskolans personalutrymmen byggs om. Ombyggnaden är på ungefär 600 kvadratmeter.I tillbyggnaden, som omfattar ungefär 800 kvadratmeter, blir det rum för fyra nya avdelningar. I projektet ingår också att bygga om utemiljön.Förskolan kommer att stå klar för inflyttning i mars 2018.
 • Trollbergets förskola, Söndrum


  På Spelmansvägen i bostadsområdet Albinsro i Söndrum byggs det nu en förskola med fyra avdelningar. Byggnaden blir i ett plan och kommer att ha plats för 70 barn. Hösten 2018 är det dags för inflytt i den nya förskolan.