Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stationsområdet

Utbyggnad av detaljplan LYNGÅKRA 4:151 m.fl

Utbyggnaden av det centrala bostadsområdet utförs av entreprenören NCC.

Tidsplan

NCC har påbörjat arbetet i slutet av september och början av oktober. Sanering av banvallsområdet kommer att pågå under hösten.

Hela utbyggnaden av gator och naturmark är planerad att vara klar i maj 2018. Därefter följer utbyggnad av industri- och kvartersmark.

Arbetet påverkar framkomligheten

Under tiden som grävning för VA-arbeten och annat arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet.

Kontakt

Kommunens kundcenter, Halmstad direkt, hjälper dig att få kontakt med rätt person.

Telefon 035-13 70 00 eller e-post direkt@halmstad.se