Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Södra infarten - etapp 2

Etapp 2 utgör den andra delen av kommunens projekt Södra infarten. Området för etappen ligger utmed Västkustbanan, norr om Östra stranden i sydöstra Halmstad. Etappen omfattar bland annat Södra infartens andra sträcka med passage över Västkustbanan.

Södra infarten etapp 2. Preliminär planområdesgräns (rödstreckad).

Södra infarten etapp 2. Preliminär planområdesgräns (rödstreckad).

Detaljplan för Södra infarten, etapp 2

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) beslutade 2017-10-24, KSU § 210, att ge samhällsbyggnads­kontoret i uppdrag att i detaljplan pröva Södra infarten etapp 2 på del av Halmstad 2:16 med flera fastigheter, samt att upp­rätta de avtal som fordras för detaljplanen.

Huvudsyftet med detaljplanen är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Frågor som ska behandlas i detaljplanen är bland annat:

  • huvudsträckningen utmed Västkustbanan från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr
  • anslutningar till Larsfridsvägen och verksamhetsområdena Hamnen, Larsfrid och Vilhelmsfält
  • Södra infartens och anslutande gång- och cykelvägars passage över Västkustbanan (byggs av Trafikverket)
  • ny sträckning och förlängning av järnvägsspår (utdragsspår) väster om bangårdsområdet för godståg till Hamnen

Preliminär tidplan för detaljplan för etapp 2

  • Samråd under hösten 2019