Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Södra infarten - etapp 1

Etapp 1 utgör den första delen av kommunens projekt Södra infarten. Området för etappen ligger i anslutning till E6 i sydöstra Halmstad.

Etappen omfattar bland annat ombyggnad av trafikplats 43 vid Andersberg, ny trafikplats där E6 korsar Västkustbanan, och första sträckan av Halmstads nya södra infart.

Etapp 1 innebär:

  • Ombyggnad av trafikplats 43 (vid korsningen E6/Laholmsvägen, byggs av Trafikverket)
  • Ny trafikplats 42 (vid korsningen E6/Västkustbanan, byggs av Trafikverket)
  • Anslutning till väg 15 inklusive passage över Fylleån via Villmansstrandsvägen, Vilhelmsfälts industriområde vid Montörgatan, samt huvudsträckan mellan Montörgatan och Villmanstrandsvägen
  • Ändrad anslutning vid korsningen Laholmsvägen/Ryttarevägen
  • Gång- och cykelväg under Laholmsvägen
  • Gång- och cykelförbindelse under Västkustbanan mot Östra stranden vid Fylleån
Ritning över motorväg med avfarter.

Trafikplats 43 (ombyggd)

1. Rondell – infart från norr och ny utfart mot söder.

2. Halvrondell – in- och utfart till Andersberg

3. Förslag på näringsfastighet som även ger bullerskydd för bostadsområdet.

4. Ny infart till Ryttarevägen.

5. Förslag på bebyggelse för näringsverksamhet.

6. Gång- och cykeltunnel.

7. Gång- och cykelväg till Östra stranden.

Ritning över motorväg med avfarter.

Södra infarten - trafikplats 42 (ny)

1. Infart (trafikplats 42)

2. Väg som går parallellt med järnvägen med en fil i varje riktning, max hastighet 60 km/h.

3. Gång- och cykelstråk mellan Fyllinge och Östra stranden – förlängning av Fylleåleden.

4. Trädplanteringar.

5. Bullerskydd.

6. Gång- och cykelväg under väg och järnväg.

7. Damm för dagvatten.

Detaljplan för Södra infarten, etapp 1

Detaljplanen vann laga kraft den 21 juni 2018.

Aktuella handlingar:

PlanbeskrivningPDF

Plankarta del 1PDF

Plankarta del 2PDF

IllustrationskartaPDF

Parallellt har Trafikverket upprättat en vägplan för de delar av projektet som är statlig väg. Vägplanen vann laga kraft den 26 juni 2018.