Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ridhusgatan och Badhusparken

Ridhusgatan ska rustas upp och göras mer trafiksäker, övre och nedre Badhusparken får bland annat ett nytt gångstråk och utegym. Även parkeringsplatsen som vetter mot Ridhusgatan och Norra infarten, kommer att rustas upp. Arbetet påbörjas under sensommaren och beräknas vara färdigt i slutet av 2017.

Aktuell information

Utomhusgymmet i Badhusparken kommer att färdigställas helt under våren 2018. I nuläget saknas en utrustning på grund av en försening av hos en leverantör.

Ny beslysning har installerats i övre och nedre Badhusparken

Ridhusgatan rustas upp och förses med längsgående parkeringar och trädplantering. Korsningen vid bland annat Lasarettsvägen byggs om och görs mer trafiksäker.

Nedre Badhusparken rustas upp med nytt gångstråk genom parken, sittplatser, nya träd och effektbelysning av de stora fina bokarna som finns i parken. Längs gång- cykelstråket vid Von Möllers gata planteras nya träd med varierad karaktär. Stråket leder över Ridhusgatan till övre Badhusparken och upp mot Galgberget.
I det nya aktivitetsstråket i övre Badhusparken kommer det finnas utegym anpassat för alla åldrar, gammal som ung, samt lekytor för barnen.

Även parkeringsplatsen, som vetter mot Ridhusgatan och Norra infarten kommer att rustas upp i form av exempelvis fler parkeringsplatser och ny belsyning.