Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Regionbussterminalen

En ung man promenerar med sin portfölj vid en busstation.

Den nya regionbussterminalen stod klar 2011. En ny gångbro med hissar byggdes över järnvägsspåren 2012. I samband med detta byggdes också gång- och cykelväg utmed Stationsgatan, samt ny cykelparkering söder om regionbussterminalen och nordväst om nuvarande järnvägsstation. Korsningen mellan Stationsgatan och Viktoriagatan kommer på sikt att göras mer lättillgänglig med ny gångbana och trappor. I samband med detta görs också förbättringar under järnvägsviadukten. 

Etapp 1 av Halmstads resecentrum erbjuder

  •        Trafiksäker och trygg miljö
  •        En miljö väl anpassad för funktionshindrade
  •        Information och service, tex biljettautomat
  •        Snabb och gen väg till Halmstads östra delar och högskolan
  •        Snabba och enkla byten mellan tåg och regionbuss.

Alla regionbussar utgår från regionbussterminalen på Bolmensgatan.

Bussar norrifrån får koppling till centrum via hållplatsen på Karl XI:s väg för att sedan köra vidare via Slottsbron till Bolmensgatan. Söderifrån kommande linjer stannar vid stopp Slottsparken intill Länsstyrelsen innan de vänder tillbaka mot Bolmensgatan.

Brogatan, via Stora torg, trafikeras inte längre av regionbussar, förutom ett fåtal tidiga morgon turer med koppling till industriturer.

Regionbussarnas körtider gör det möjligt att kombinera resor mellan tåg och regionbuss. Avgångar och ankomster anpassas efter tågavgångar.