Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Frågor och svar

Varför bygger vi ett nytt resecentrum i Halmstad?

Vi skapar ett modernt resecentrum som välkomnar alla resenärer till Halmstad och som framför allt kommer att underlätta människors vardagspendlande till och från arbete och studier men även för affärsresenärer och turister. Hela resan ska fungera smidigt, samtidigt som du som resenär ska känna dig trygg och säker. Med resecentrum kommer det bli enklare för alla resenärer att nå tåg, lokala bussar och regionbussar, taxi, cykelparkeringar, bilparkeringar och olika typer av resandeservice.

 

Vad innebär det för mig som pendlar med buss?

Byte mellan lokalbuss till regionbuss blir enklare och mer överskådlig, då nya hållplatser för lokalbussar anläggs längsmed Laholmsvägen. Vi kommer även bygga en bro över Laholmsvägen till Regionbussterminalen och Järnvägsstationen.

 

Vad innebär det för mig som pendlar med tåg?

Avståndet mellan buss och tåg blir kortare. Det blir lättare att byta mellan tåg, regionbuss och lokalbuss. 

 

Hur ser tidplanen för Resecentrum ut i stora drag?

Steg 2 i projektet (busshållplatser för lokaltrafik längs Laholmsvägen, samt gångbro över samma väg till regionbussterminal och tågstation) var klar i december 2017. Det är fortfarande inte bestämt när steg 3 påbörjas. Beslut om nationell finansiering togs den 4 juni 2018.  

 

Vad kostar det att bygga Resecentrum och vem betalar?

Steg 1 av resecentrum kostade 73 Mkr och här har vi fått statlig finansiering med 34 Mkr. Steg 2 har kostat ca 96 Mkr och här bidrar staten via Region Halland med 45 Mkr. Kostnaderna för steg 3 är svåra att överblicka i dagsläget. Diskussioner förs mellan de olika intressenterna i projektet om hur steg 3 ska finansieras.

 

Hur kan jag få mer information?

Undrar du något så kontakta oss gärna direkt. Ring 035-13 70 00 eller mejla direkt@halmstad.se.