Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads resecentrum

Kollektivtrafiken i Halmstad har under lång tid haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika platser i staden. Med Halmstads resecentrum samlas all kollektivtrafik på samma plats och bytena blir snabbare och bekvämare. 

Halmstads resecentrum förverkligas genom tre steg.

Etapp 1: Ny regionbussterminal och gångbro över järnvägsspåren byggdes 2010-2012. Bron möjliggör snabb förflyttning mellan järnvägsstationen och regionbussterminalen. 

Etapp 2: Stadsbussarnas hållplatser får nya lägen utmed Laholmsvägen. Det byggs också en gångbro över Laholmsvägen till regionbussterminalen. Byggnationen beräknas vara klart hösten 2017.   

Etapp 3: Bangården byggs om och får bredare plattformar. Det byggs en passage under spåren för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna. Dessutom byggs en ny resecentrumbyggnad. För etapp 3 krävs nationell finansiering och beslut om detta är inte tagit ännu. Därför är det inte fastställt när etapp 3 blir klar.

Halmstads kommun planerar Halmstads resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen.

Ritning som visar etapp 2 då en gångbro över laholmsvägen ska byggas, samt buddhållsplatser längs Laholmsvägen.
 1. Breddning av Laholmsvägen.
 2. Nya hållplatser för stadsbussarna.
 3. Gångbro med hissar, trappor och ramper.
 4. Busskurer av glas.
 5. Gångstråk mellan Laholmsvägen och regionbussterminalen.
 6. Konstverket "Välkommen hem" av Anna Smillidotter.

 

Karta som visar etapp 3: Ny resecentrumsbyggnad, parkeringshus och ett gångstråk under järnvägsspåren.
 1. Bred gångpassage under järnvägsspåren.
 2. Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
 3. Ny byggnad med service och väntytor. Ersätter nuvarande järnvägsstationen.
 4. Fler cykelparkeringar.
 5. Parkeringshus för pendelparkering.

På gång just nu – augusti 2017

Färdigställandet av Halmstads resecentrum etapp 2 är i full gång. Norra sidans cykelbanor och ramper är klara och nu är det södra sidans tur. Det innebär att den södra sidans gång- och cykelbana stängs av fram till slutet av oktober. Den norra sidans gång- och cykelbana är öppen under hela resterande byggperioden så det går alltid att ta sig förbi byggarbetsplatsen. 

Från och med måndagen den 21 augusti är ett körfält i vardera riktning avstängt förbi byggarbetsplatsen. I västergående riktning (in mot stan) gäller avstängningen cirka två veckor, medan den östergående trafiken (ut från stan) får samsas om ett körfält i cirka två månader.

Det som ska göras nu är bland annat att gång- och cykelbanan och busshållsplatserna på den södra sidan av Laholmsvägen görs i ordning, bullerskydd inne i viadukten sätts upp så det blir behagligare för cyklister och gångtrafikanter, gångbrons glasväggar monteras och det nya grönområdet färdigställs. Dessutom ska konstverket ”Välkommen hem” av Anna Smillidotter installeras.

Den nya gång- och cykelbron över Laholmsvägen kan preliminärt börja användas den 1 november.

Från och med måndagen den 14 augusti kör samtliga regionbussar till och från regionbussterminalen och de tillfälliga busshållplatserna på Stationsgatan tas bort. Hållplatserna för stadsbussarna längs Laholmsvägen börjar trafikeras i och med vintertidtabellen som införs i mitten av december.

Tack för att ni kör klokt eller väljer andra färdsätt än bilen. Vi är många som ser fram emot att Halmstads resecentrum etapp 2 står färdig i höst!

Läs mer