Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads resecentrum

Kollektivtrafiken i Halmstad har under lång tid haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika platser i staden. Med Halmstads resecentrum samlas all kollektivtrafik på samma plats och bytena blir snabbare och bekvämare. Den 15 augusti 2016 börjar etapp 2!

Halmstads resecentrum förverkligas genom tre steg.

Etapp 1: Ny regionbussterminal och gångbro över järnvägsspåren byggdes 2010-2012. Bron möjliggör snabb förflyttning mellan järnvägsstationen och regionbussterminalen. 

Etapp 2: Stadsbussarnas hållplatser får nya lägen utmed Laholmsvägen. Det byggs också en gångbro över Laholmsvägen till regionbussterminalen. Byggnationen startar augusti 2016.   

Etapp 3: Bangården byggs om och får bredare plattformar. Det byggs en passage under spåren för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna. Dessutom byggs en ny resecentrumbyggnad. För etapp 3 krävs nationell finansiering och beslut om detta är inte tagit ännu. Därför är det inte fastställt när etapp 3 blir klar.

Halmstads kommun planerar Halmstads resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen.

Ritning som visar etapp 2 då en gångbro över laholmsvägen ska byggas, samt buddhållsplatser längs Laholmsvägen.
 1. Breddning av Laholmsvägen.
 2. Nya hållplatser för stadsbussarna.
 3. Gångbro med hissar, trappor och ramper.
 4. Busskurer av glas.
 5. Gångstråk mellan Laholmsvägen och regionbussterminalen.
 6. Konstverket "Välkommen hem" av Anna Smillidotter.

 

Karta som visar etapp 3: Ny resecentrumsbyggnad, parkeringshus och ett gångstråk under järnvägsspåren.
 1. Bred gångpassage under järnvägsspåren.
 2. Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
 3. Ny byggnad med service och väntytor. Ersätter nuvarande järnvägsstationen.
 4. Fler cykelparkeringar.
 5. Parkeringshus för pendelparkering.
 

På gång just nu

Arbetet är i full gång sedan den 15 augusti. Laholmsvägen breddas och nya dagvattenledningar dras.

Upphandlingen av entreprenör blev klar i december 2015 och uppdraget har tilldelats Jonab.

Under vintern/våren 2015/16 la Laholmsbuktens VA ner en ny dagvattenledning mellan Nissan och Laholmsvägen (där vi ska bygga de nya stadsbusshållplatserna). Detta arbete gjordes som en förberedelse för att kunna bygga steg 2 av Halmstads resecentrum.

Läs mer