Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads Resecentrum

Kollektivtrafiken i Halmstad har under lång tid haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika platser i staden. Med Halmstads Resecentrum samlas all kollektivtrafik på samma plats och bytena blir snabbare och bekvämare. 

Resecentrum förverkligas genom tre steg.

Etapp 1: Ny regionbussterminal och gångbro över järnvägsspåren byggdes 2010-2012. Bron möjliggör snabb förflyttning mellan järnvägsstationen och regionbussterminalen. 

Etapp 2: Stadsbussarnas hållplatser får nya lägen utmed Laholmsvägen. Det byggs också en gångbro över Laholmsvägen till regionbussterminalen. Byggnationen är klar i december 2017.   

Etapp 3: Bangården byggs om och får bredare plattformar. Det byggs en passage under spåren för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna. Dessutom byggs en ny resecentrumbyggnad. För etapp 3 krävs nationell finansiering och beslut om detta är inte tagit ännu. Därför är det inte fastställt när etapp 3 blir klar.

Halmstads kommun planerar Resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen.

Ritning som visar etapp 2 då en gångbro över laholmsvägen ska byggas, samt buddhållsplatser längs Laholmsvägen.
 1. Breddning av Laholmsvägen.
 2. Nya hållplatser för stadsbussarna.
 3. Gångbro med hissar, trappor och ramper.
 4. Busskurer av glas.
 5. Gångstråk mellan Laholmsvägen och regionbussterminalen.
 6. Konstverket "Välkommen hem" av Anna Smillidotter.

 

Karta som visar etapp 3: Ny resecentrumsbyggnad, parkeringshus och ett gångstråk under järnvägsspåren.
 1. Bred gångpassage under järnvägsspåren.
 2. Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
 3. Ny byggnad med service och väntytor. Ersätter nuvarande järnvägsstationen.
 4. Fler cykelparkeringar.
 5. Parkeringshus för pendelparkering.

På gång just nu – november 2017


Arbetet med etapp 2 av Halmstads resecentrum är inne på slutspurten.

Norra sidans cykelbanor och ramper är klara och vi arbetar nu intensivt med den södra sidan. Det innebär att den södra sidans gång- och cykelbana är stängd fram till slutet av november.

Den norra sidans gång- och cykelbana är öppen under hela resterande byggperioden så det går alltid att ta sig förbi byggarbetsplatsen.

Förutom arbetet med den södra sidans gång- och cykelbana arbetar vi även med att göra iordning busshållsplatserna. Bullerskydd sätts upp inne i viadukten så att du som cyklar eller går ska få en mer behaglig miljö. Vi monterar gångbrons glasväggar och färdigställer det nya grönområdet. Dessutom ska konstverket ”Välkommen hem” av Anna Smillidotter installeras.

Invigning 9 december

Den nya gång- och cykelbron över Laholmsvägen kommer att kunna börja användas i samband med invigningen av etapp 2 som sker den 9 december.

Hållplatserna för stadsbussarna längs Laholmsvägen börjar trafikeras i och med vintertidtabellen införs den 10 december.

Tack för att ni kör klokt eller väljer andra färdsätt än bilen. Vi är många som ser fram emot att Halmstads resecentrum etapp 2 står färdig!

Läs mer