Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny plantering på Kungsgatan

- sträckan Bredgatan-Viktoriagatan

Teknik- och fritidsförvaltningen har tagit fram en ny lösning för träd, växtlighet och parkeringsplatser utmed denna sträcka av Kungsgatan. 

Träden utmed Kungsgatan ställer till med problem. Det innebär att vi behöver fälla alla träd och ersätta dem med ny växtlighet.

 

Förslag på placering av paviljonger på Getingeskolan.

Ny lösning

I den nya lösningen har vi tagit hänsyn till:

- trädens krav på utrymme
- möjligheten att ta hand om dagvatten
- behovet av parkeringsplatser

I varje kvarter kommer det finnas 2 större ytor med träd och växtbäddar. Växtbäddarna är utformade så att de kan ta hand om dagvatten från omkringliggande gator. Fördelarna är att det både avlastar dagvattennätet, vattnar och gynnar växtligheten. Växtbädden kommer att planteras med växter som tål att vara ”översvämmade” under korta perioder.


Med den nya lösningen blir det lättare att parkera eftersom parkeringsplatserna bildar sammanhängande stråk. Antalet parkeringsplatser förändras marginellt och det kommer finnas två färre parkeringsplatser utmed hela sträckan.
 

Arbetet påverkar framkomligheten

Under tiden som vi fäller träden, gräver och genomför annat arbete kommer Kungsgatan att behöva stängas av för trafik och parkering.

För att påverkan ska bli så liten som möjligt kommer arbetet och avstängningarna att delas upp i tre olika etapper, se illustrationen ovan.

Tidsplan

Arbetet kommer att ske i tre etapper där varje etapp tar cirka tre veckor. Se illustrationen ovan.

- Etapp 1: vecka 39-42
- Etapp 2: vecka 43-46
- Etapp 3: vecka 47-50


Nya växter som trivs och passar

Vi kommer att plantera ny växtlighet som ska trivas och passa bra i miljön. De nya växterna och träden planteras successivt med tanke på växternas bästa. Det innebär att de nya planteringarna kommer stå helt färdiga först under våren.

Exempel på buskar och perenner; Näva, Glansälväxing, Blåax, Ormbunkar, Litet rödvide

Exempel på trädsorter; Smalkronig gleditsia eller ’ Street keeper’, Italiensk al, Smalkronig flikbladig ask

Här ser du en bild på Kungsgatan, sektionen mellan Bredgatan och Kaptensgatan.

Förslag på placering av paviljonger på Getingeskolan.

Kontakt

Kommunens kundcenter, Halmstad direkt, hjälper dig att få kontakt med rätt person. Telefon 035-13 70 00 eller e-post direkt@halmstad.se