Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ombyggnad av Storgatan och Brogatan

Storgatan förnyas och byggs om för att bli en attraktivare gata. Samtidigt byggs även Brogatans sträckning vid Stora torg om, bland annat för att skapa mer plats utanför butiksentréerna.

Ombyggnationen sker i samverkan mellan Halmstads kommun och fastighetsägarna och gynnar både besökare, butiker, restauranger, andra företagare, staden och centrumhandeln. Alla butiker och restauranger har öppet som vanligt under byggtiden.

Ambitionen är att allt ska vara klart i juni. Under byggtiden kommer vi jobba för att framkomligheten till butiker och restauranger blir så bra som möjligt så att handeln kan fungera som vanligt.

Ett axplock av vad som ska göras:

 • Skapa öppna gångytor som ökar det naturliga gångflödet mellan butiker och restauranger
 • Höja standarden på ytmaterial, belysning och möbler
 • Installera nya planteringar, konstverk och platser för lek
 • Öka tillgängligheten för såväl besökare som till exempel räddningstjänst

 

Tidsplan

Februari – april: Rivningsarbeten, dragning av nya el-ledningar och fiberkablar, förberedelse för stensättning.

April – juni: Stensättning och planteringar

15 juni: Allt är klart

17 juni: Invigning

 

Uppdatering 22 maj:

Studenttåget 9 juni

Glad nyhet till alla studenter: Studenttåget den 9 juni kan gå på Storgatan som vanligt!

Stenläggning pågår

Stenläggningen på Storgatan pågår och går enligt plan.

Brogatan/Stora torg

Nu kan man se gatans nya dragning och att ytan intill fastigheterna blir rymligare för flanörerna. Tyvärr kommer det att dröja innan väntkurar för bussresenärerna kommer att finnas på plats. Utredning pågår angående hur dessa kurer skall utformas för att så bra som möjligt passa på torget.

Invigning den 17 juni!

Save the date! Skriv in den 17 juni i kalendern redan nu. Då blir det invigning!

Var ska jag parkera min cykel?

Längs Orups gränd, Bastionsgatan samt norr om Norre port, där vi har monterat nya cykelställ. Eller i något av alla andra cykelställ i staden. Var snäll och ställ inte cykeln på Storgatan. Den står i vägen för såväl flanörer, synskadade och gatuarbetare.

När kommer bussarna att börja gå på Brogatan igen?

Vi räknar med att Brogatan öppnas för busstrafik igen den 10 juni. Det är fortfarande osäkert när de nya väntkurarna kan vara på plats, men vi jobbar på för att hitta en bra lösning.

Uteserveringar

Där stenläggningen är klar har restaurangerna kunnat sätta ut sina uteserveringar. En del restauranger har provisoriska uteserveringar på gruset. Dessa måste kunna plockas bort på kort varsel när stenen ska läggas på plats.

Detta har gjorts tidigare

Nya kablar har lagts ner för el och fiber (bredband). De gamla elkablarna var mycket gamla och säkerheten mot kabelfel kommer öka genom utbytet. Fastighetsägarna på Storgatan kontaktades angående möjligheten att ansluta sig till Halmstad stadsnät. Belysningsfundament har grävts ner. En del av de avvattningsrännor som kommer ta hand om regnvattnet har satts på plats.

Arkeologi

Vi har haft arkeologer på plats som kollat om det fanns några intressanta kulturlager där vi har grävt.

Träd

De nya, större träden kommer att planeras framåt hösten eftersom det är mest gynnsamt för träden. Läs mer om "Nya träd när Storgatan och Brogatan görs om"

 

Fakta om stenläggningen

 • Stenplattorna är i granit. Även svensk svart diabas används.
 • Stenplattornas mått är 295 x 295 x 65 mm
 • Antal stenplattor som ska läggas: ca 40000
 • Antalet smågatstenar: ca 260000
 • Varje stenplatta väger ca 15 kilo och varje smågatsten ca 2 kilo.
 • Total vikt granitsten som ska läggas på plats för hand: ca 1100 ton!
 • Ca 10 stenläggare jobbar med att lägga stenen. Det är så många som får plats att jobba rationellt samtidigt.
 • Att lägga plattorna ett kvarter tar ca två veckor.
 • Den 15 juni ska det vara klart. Sträckan Orups gränd – Norre port görs dock klar i höst.

Tidsplan för stensättningen

Brogatan/Stora torg (preliminärt):

”Torgytor” (smågatsten) vid Brogatan: vecka 14–17

Gångyta/busshållsplatser (hällar/betongplattor): vecka 18–22

Storgatan (preliminärt):

Orupsgränd – Bankgatan: vecka 17–18

Bankgatan – Bastionsgatan: vecka 18–19

Korsningen Bankgatan: vecka 20

Bastionsgatan – Klammerdammsgatan: vecka 20–22

Klammerdammsgatan – Brogatan: vecka 22–23

Korsningen Klammerdammsgatan: vecka 24

Murarna kommer att sättas med start vecka 22–24 (eventuellt något senare)

Delen Orups gränd – Norre port 18/9–1/11


Storgatans framtida vy mot Norre port.
Storgatans framtida vy från Brogatan.
Vy över Stara torg.

Illustrationerna ska ses som ett skissförslag på hur Storgatan och Brogatan kan komma att se ut.