Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ombyggnad av Storgatan och Brogatan

Storgatan förnyas och byggs om för att vara en attraktivare gata. Samtidigt har Brogatans sträckning vid Stora torg dragits om, bland annat för att skapa mer plats utanför butiksentréerna. Nu är det sista sluttampen som ska göras klar!

Byggstart: Måndagen den 25 september

Klart: Början/mitten av november

Detta ska göras: Storgatans norra del, mellan Orups gränd och Norre Port, ska göras lika fin som övriga Storgatan. Arbetet inleds med att de gamla betongplattorna tas upp och kablar för el, tele och bredband (fiber) grävs ned. Sedan justeras gruset till rätt nivå varefter arbetet med själva plattläggningen
börjar. Det kommer även att sättas upp ny belysning.

Under de första veckorna i oktober kommer även de nya träden längs Storgatan samt även ett träd på Brogatan planteras. Samtidigt kommer murarna som står runt de nya träden att få sina trädäck. Planteringskärl med sommarblommor sätts ut under våren 2018.

Belysningen längs Storgatan kommer i början av oktober att finjusteras och riktas. Det finns en dimmerfunktion i lamporna så de kan ge mer ljus.

Påverkan under byggtiden: Vi jobbar för att störningarna blir så små som möjligt. Norre port kommer att kunna passeras under hela byggperioden.

 

Ombyggnation i samverkan

Ombyggnationen sker i samverkan mellan Halmstads kommun och fastighetsägarna och gynnar både besökare, butiker, restauranger, andra företagare, staden och centrumhandeln.

Ett axplock av vad som har gjorts

 • Öppna gångytor som ökar det naturliga gångflödet mellan butiker och restauranger
 • Höjning av standarden på ytmaterial, belysning och möbler
 • Installation av nya planteringar, konstverk och platser för lek
 • Ökning av tillgängligheten för såväl besökare som till exempel räddningstjänst

Var ska jag parkera min cykel?

Längs Orups gränd, Bastionsgatan samt norr om Norre port, där vi har monterat nya cykelställ. Eller i något av alla andra cykelställ i staden. Var snäll och ställ inte cykeln på Storgatan. Den står i vägen för såväl flanörer, synskadade och gatuarbetare.

Bussar på Brogatan

Det är fortfarande osäkert när de nya väntkurarna kan vara på plats, men vi jobbar på för att hitta en bra lösning.

Träd

De nya, större träden planteras den 12 oktober eftersom det är mest gynnsamt för träden att planteras på hösten. Läs mer "Nu planteras nya träd på Storgatan."

Fakta om stenläggningen

 • Stenplattorna är i granit. Även svensk svart diabas används.
 • Stenplattornas mått är 295 x 295 x 65 mm
 • Antal stenplattor som ska läggas: ca 40000
 • Antalet smågatstenar: ca 260000
 • Varje stenplatta väger ca 15 kilo och varje smågatsten ca 2 kilo.
 • Total vikt granitsten som ska läggas på plats för hand: ca 1100 ton!
 • Ca 10 stenläggare jobbar med att lägga stenen. Det är så många som får plats att jobba rationellt samtidigt.
 • Att lägga plattorna ett kvarter tar ca två veckor.
 • Den 15 juni ska det vara klart. Sträckan Orups gränd – Norre port görs dock klar i höst.Storgatans framtida vy mot Norre port.
Storgatans framtida vy från Brogatan.
Vy över Stara torg.

Illustrationerna ska ses som ett skissförslag på hur Storgatan och Brogatan kan komma att se ut.