Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ombyggnad av Storgatan och Brogatan

Storgatan förnyas och byggs om för att bli en attraktivare gata. Samtidigt byggs även Brogatans sträckning vid Stora torg om, bland annat för att skapa mer plats utanför butiksentréerna.

Ombyggnationen sker i samverkan mellan Halmstads kommun och fastighetsägarna och gynnar både besökare, butiker, restauranger, andra företagare, staden och centrumhandeln. Alla butiker och restauranger har öppet som vanligt under byggtiden.

Ambitionen är att allt ska vara klart i juni. Under byggtiden kommer vi jobba för att framkomligheten till butiker och restauranger blir så bra som möjligt så att handeln kan fungera som vanligt.

Ett axplock av vad som ska göras:

  • Skapa öppna gångytor som ökar det naturliga gångflödet mellan butiker och restauranger
  • Höja standarden på ytmaterial, belysning och möbler
  • Installera nya planteringar, konstverk och platser för lek
  • Öka tillgängligheten för såväl besökare som till exempel räddningstjänst

Tidsplan

Februari – april: Rivningsarbeten, dragning av nya el-ledningar och fiberkablar, förberedelse för stensättning.

April – juni: Stensättning och planteringar

15 juni: Allt är klart


Nuläge

Arbetet rullar på enligt plan och är nu inne i den ”stökigaste” perioden med schakter för elledningar, fiberledningar och fjärrvärmeledningar samt grovjustering av grusytor inför stensättningen. I början av april kommer det att lugna ner sig. Allt som skulle rivas är nu rivet och konstverken är flyttade. 91:an Karlsson har till exempel fått ett nytt hem precis intill Norre port.

Stensättning

Stenen har lämnat Kina och anländer till Halmstad vecka 17.

Cyklar

Cyklarna på Storgatan vållar bekymmer för såväl besökare som byggjobbare. Nya cykelställ har satts upp längs Bastionsgatan, Norre torg och Orups gränd.

Uteserveringar

Det har diskuterats om det går att sätta ut uteserveringar på gruset, men det är svårt att ge ett generellt svar. De måste till exempel kunna plockas bort på kort varsel.

Brogatan/Stora torg

Denna vecka förstärks den sista delen av Torggaragets tätskikt. Nästa vecka börjar vi fylla i en del av gropen för att kunna börja sätta tillbaka smågatstenen. Det innebär att avspärrningen på torget kommer att bli mindre efter hand.

Arkeologi

Vi har arkeologer på plats som kollar om det finns några intressanta kulturlager där vi gräver.

Tidsplan

Arbetet går enligt tidsplan och vi siktar på att allt ska vara klart till den 15 juni. De nya, större träden kommer dock att planeras framåt hösten eftersom det är mest gynnsamt för träden. Läs mer om "Nya träd när Storgatan och Brogatan görs om"

Storgatans framtida vy mot Norre port.
Storgatans framtida vy från Brogatan.
Vy över Stara torg.

Illustrationerna ska ses som ett skissförslag på hur Storgatan och Brogatan kan komma att se ut.