Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygget av sista delen av nya Kattegattgymnasiet påbörjat

Den andra etappen av bygget av nya Kattegattgymnasiet har nu dragit igång. Byggnaden på drygt 11 000 kvadratmeter kommer att stå klar till höstterminen 2021.

Bygget av den andra huskroppen på Kattegattgymnasiets område
har dragit igång. Under de senaste veckorna har det hörts ljud från bygget när pålarna till husgrunden slagits ner i marken. Men nu är pålningen avslutad, tidigare än beräknat. I höst kommer stommen att resas och sedan väntar ungefär ett och ett halvt år av invändigt arbete för att färdigställa bygget.

En del av nya Kattegattgymnasiet sett från Slottsjordsvägen. Arkitektbild från Fredblads arkitekter.

Byggnaden kommer att bli i två plan och ungefär 11 000
kvadratmeter stor. Den kommer att rymma tillagningskök, matsal,
undervisningslokaler för el- och energiprogrammet, VVS- och
fastighetsprogrammet, industriprogrammet och teknikprogrammet samt lokaler för elevhälsan.

Till höstterminen 2021 kommer elever och personal att kunna flytta in i
byggnaden.

Etapp ett klar 2020

Den första huskroppen började byggas i mars 2018 och är på
drygt 8 000 kvadratmeter. I den ryms Kattegattgymnasiets huvudentré
samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma
uppehållsytor och administration. I byggnaden blir det också lokaler för elever som går på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet,
introduktionsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet. Till höstterminen 2020 planerar skolverksamheten att flytta in i byggnaden.

Arkitektens visionsbild av hur inomhusmiljön på nya Kattegattgymnasiet kan se ut. Bild: Fredblads arkitekter

Två byggnader blir en

De båda huskropparna kommer att kopplas ihop och bilda en enhet när hela bygget är klart.

Det nya Kattegattgymnasiet kommer att ha plats för 1 600 elever och 180 personal. När de har flyttat in i de nya byggnaderna kommer det som återstår av den gamla skolan att rivas. Den så kallade 1980-talsdelen har använts under byggtiden och hela skolgården kommer inte att kunna färdigställas förrän den delen är borta.

Bygget i siffror:

  • Rivning: 17 000 kvadratmeter (Byggnader från 1960- och
    1970-talen) + 12 000 kvadratmeter (1980-talsdelen)
  • Sammanlagd nybyggnad: 19 600 kvadratmeter.
  • Budget: 560 miljoner