Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansök om bygglov och andra byggärenden

Enklast söker du digitalt via vår webtjänst Mitt Bygge. Du behöver då ha en e-legitimation eller liknande. På Mitt Bygge får du guidning genom ansökningsprocessen steg för steg.

Du ansöker enklast om bygglov via vår e-tjänstlänk till annan webbplats genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du hjälp att genomföra ansökan eller anmälan. Ärendet är sedan lätt att följa, du får ett mejl eller ett sms så fort det har hänt något i ditt ärende och du får besked direkt via e-tjänsten när ditt ärende är klart. Det sparar tid då varken du eller vi, skickar brev som posten bär ut. Istället för att skriva ut ritningar och handlingar skickar du digitala filer till oss.

> E-tjänst och blanketter hittar du under självservice

Byggloven är kommunens sätt att ta ansvar för att vi bygger hus på lämpliga platser och att det vi bygger stämmer med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö. Det handlar också om att inte skapa problem för dina grannar eller andra människor. Det du ansöker om att få göra, bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. Byggloven styrs av Plan- och bygglagen.länk till annan webbplats

Du behöver bygglov för att:

 • Bygga nya hus eller anläggningar.
 • Göra tillbyggnader.
 • Använda byggnader för annat ändamål.
 • Göra ändringar, som att inreda ytterligare en bostad eller lokal. 

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för att:

 • Färga om fasad och byta fasad- och taktäckningsmaterial.
 • Göra en större ändring på en byggnads yttre.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra ekonomibyggnader, som exempelvis förråd.
 • Bygga plank högre än 1,1 m, mur högre än 0,4 m. Undantag läs nedan.

Undantag

Det finns bygglovsbefriade åtgärder som du kan läsa mer om här och som istället kräver anmälan och startbesked. Vill du ha ytterligare information läs på Boverkets webbsidalänk till annan webbplats 

Det finns även regler för friggebodar och andra åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. Mer om detta här.

Förbered dig innan du ansöker eller anmäler

Har du alla handlingar du behöver för ansökan? Vi kan inte börja handlägga ärendet innan vi har fått in alla handlingar som vi behöver. 

 • Karta - nybyggnadskarta
 • Ritningar - Ritningarna ska innehålla alla mått och vara skalenliga. Här kan du se exempel på hur de kan se ut och ska utformas.
 • Handlingar - Vill du veta vilka handlingar som krävs i ditt ärende kan du gå till Bygga, riva och förändra och välja i listan för att få information om din åtgärd.

Servitut, ledningsrätt eller u-område?

Är din fastighet belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga exempelvis plank, mur, friggebod eller pool där.  

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov.

Bygglov vid evenemang

Är evenemanget kortare än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre måste du söka bygglov.

Vill du sätta upp skyltar eller vepor med reklam för evenemanget, kontakta byggnadskontoret. Kommunen har tio reklampelare i Halmstad där du får affischera fritt.

Bygglov vid skyltning

Du kan även behöva ett bygglov för skyltning.PDF

Handläggningstid för bygglov

Handläggningstiden för ett bygglov varierar över året och beror på hur många ansökningar som lämnats in under perioden. Byggnadskontoret handlägger ett bygglov inom 20-37 dagar. 2016 var handläggningstiden i genomsnitt 30 dagar.